bANDUNG

bANDUNG

Monday, May 4, 2015

SESIAPA YANG MEMBUNUH SESEORANG TANPA HAK........

Penyair Nizar Qabbani yang saya paparkan sedikit ungkapannya dalam puisinya yang bertajuk Would You Permit Me? di atas, sebenarnya menulis agak panjang dalam tema yang sama. Marilah kita kongsikan sedikit ungkapannya tentang perlakuan kejam yang berleluasa ketika ini, terutamanya yang berlaku di negara dan daerah beliau sendiri, iaitu tindakan manusia membunuh sesama sendiri, termasuk oleh orang Islam yang membunuh orang Islam sendiri tanpa mengikut hukum agama dan syariah Islamiah.

Dia menulis:

Would you permit me to say, that God has forbidden killing the human spirit
and who kills wrongly a human being is as if he killed all human kind.
And no Moslem has the right to frighten another Muslim?

Would you permit me to teach my children that God is greater, 
more just. and more merciful than all the (religious) scholars on earth combined?
And that His standards are different from the standards of those trading the religion, and that HIS accountability is kinder and more merciful?
Would you permit me?

Nizar Qabbani, mengungkapkan kata-kata ini dalam bahasa poitisnya berdasarkan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang Muslim yang pernah bertugas sebagai diplomat dan penerbit buku. Dia memandang dari kaca matanya yang tersendiri, dan ideanya itu tidak semestinya di tafsirkan secara menyeleweng, kerana setiap orang yang membaca karya sastera, dia haruslah mengambil yang tersurat dan tersirat, kemudian menapisnya berdasarkan pandangan sendiri, tanpa menjatuhkan hukum kepada sasterawan itu.

Di dalam ungkapan di atas, penyair memetik pengertian satu ayat al-Quran, surah Al-Ma'dah (5) ayat 32, tentang perlakuan kejam manusia yang membunuh manusia lain tanpa hak yang dibenarkan oleh ajaran agama, maka perbuatannya membunuh seorang manusia itu samalah seperti ia membunuh seluruh umat manusia. 

Ayat ini diturunkan Allah berikutan kisah Qabil dan Habil dua orang anak Adam yang bertikai tentang penyembahan Qurban mereka kepada Allah, yang berakhir dengan tragedi iaitu ketika Qabil bertindak membunuh saudaranya Habil.

Dalam hal inilah Allah menjelaskan bahawa perbuatan membunuh tanpa hak, adalah satu perbuatan zalim dan kejam yang amat besar dosanya. Walau pun dia membunuh hanya seorang sahaja manusia, tetapi dosanya adalah sama seperti dia membunuh seluruh umat manusia lain. 

Demikianlah sebaliknya bagi seseorang yang berusaha menyelamatkan nyawa seorang yang lain, maka usahanya menyelamat, atau menghidupkan seorang lain itu ganjaran dan kelebihannya di sisi Allah adalah seolah-olah ia menghidupkan seluruh umat manusia. Menyelamatkan nyawa orang lain dapat di lihat di dalam banyak perlakuan, termasuk dari mara bahaya, ancaman bencana alam, menderma organ, dan merawat orang sakit, serta tindakan-tindakan lain lagi..

Amat baik sekali sekiranya kita berkongsi pengertian dan pentafsiran ayat-ayat ini dari buku-buku tafsir yang banyak terdapat di dalam berbagai-bagai bahasa pada masa kini.

Mesej penyair yang dijelmakan di dalam puisinya di atas,  ialah menerangkan bahawa kecenderungan manusia untuk menghapuskan lawannya dari muka bumi ini seperti yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, adalah merupakan satu tragedi besar dalam kehidupan manusia yang di tegah oleh Allah SWT dan membawa akibat yang amat besar kepada kelangsungan kehidupan manusia itu. 

Oleh itu dia menyebut;

Sudikah anda mengizinkan saya untuk berkata, bahawa Tuhan mencegah perbuatan membunuh ruh manusia?
dan sesiapa yang membunuh seorang manusia secara salah
adalah seperti ia membunuh seluruh umat manusia?

dan tidak seorang Muslim pun yang berhak menakut-nakutkan seorang Muslim yang lain.. 

Mesejnya ini sebenarnya menjadi kenyataan pada hari ini, ketika dunia dapat menyaksikan pembunuhan berama-ramai yang berlaku di kalangan umat Islam yang sedang berkerisis, dan begaimanakah rasa dendam dan pertikaian yang berlaku di antara mereka, sering cuba di selesaikan dengan kekerasan dan kekejaman, kembali kepada masyarakat Jahiliyyah seperti zaman Qabil dan Habil.

Berdasarkan hakikat inilah beliau seterusnya mengungkapkan:

Sudikah anda mengizinkan saya untuk mendidik anak-anak saya
bahawa Tuhan itu Maha Besar, Maha Adil, dan Maha Penyayang 
lebih dari para ulamak seluruhnya di dalam dunia ini?
dan petunjuk Allah amat jauh perbezaannya dari orang-orang yang memperdagangkan agama
dan ganjaran Allah adalah lebih besar rahman dan rahim-Nya
Sudikah anda mengizinkan saya?

Demikianlah bisikan hati nurani sasterawan yang di persembahkan untuk menjadi bahan pemikiran kepada orang-orang yang mahu berfikir, kerana dari awal puisinya ini lagi, beliau menegaskan tentang keperluan kita kepada golongan manusia yang pandai berfikir (ulul albab, ulul afkar dan lain-lain) yang terdapat juga pemerintah negara yang bertindak membunuh dan menghapuskan mereka.... 
Saturday, May 2, 2015

KETIKA PEMIKIR DI BUNUH...

Ketika dunia menghadapi banyak cabaran dan tekanan pada masa kini, maka negara yang ingin mengatasi segala cabaran dan tekanan itu hendaklah mempunyai para pemikir yang bijaksana dan mampu membawa perubahan positif. Para pemimpin negara haruslah terdiri daripada para pemikir yang berilmu dan berhikmah.

Penyair Syria Nizar Qabbani yang lahir pada 21 Mac 1923 dan meninggal pada 30 April 1998 telah mengungkapkan syair tentang hal ini, ketika beliau membawa beberapa contoh yang mungkin di tujukan kepada ahli politik yang memerintah negara, dan para ulamaknya yang bersikap kuno terhadap rakyat jelata yang berada di sekeliling mereka. 

Tajuk Syairnya berbunyi Sudikah Anda Mengizinkan Saya? 
Dalam pendahuluan syairnya ini, dia menulis begini (Syairnya ditulis di dalam bahasa Arab, dan telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu), begini bunyinya :

Dalam sebuah negara yang para pemikirnya dibunuh
para penulis di anggap murtad dan kafir
buku-buku di bakar,
dalam masyarakat yang menolak "orang lain"
memaksa mulut  supaya membisu
dan pemikirannya di tutup rapat-rapat
malah hanya bertanya telah dianggap satu dosa,
sudikah anda mengizinkan saya
untuk membesarkan anak-anak saya seperti yang saya mahu
tanpa dipaksakan kepada saya pemikiran dan arahan anda?

Sebagai seorang penulis, mungkin Nizar Qabbani, selaku pencatat sejarah negaranya, dalam karyanya ini telah meluahkan pandangan pengalamannya di negara beliau, atau di dalam masyarakat yang sama budaya serta pemikiran rakyatnya, maka sebab itulah beliau telah menyuarakan kebimbangannya tentang tragedi yang berlaku di dalam masyarakatnya.

Amat nyata sekali beliau menumpukan kepada banyak anasir paksaan politik dan kefahaman agama yang sempit yang berlaku di dalam masyarakatnya, yang mungkin juga berlaku di dalam masyarakat dan negara lain, dengan mentaliti yang sama, sehingga beliau mengungkapkan bahawa di dalam negara seperti itu, para pemikirnya tidak mempunyai peranan, malah di bunuh dan di jauhkan sama sekali dari terlibat di dalam pembangunan negara tersebut.

Membunuh para pemikir tidak bererti hanya mengambil nyawanya seperti biasa yang dilakukan dengan jenayah membunuh, namun mungkin juga dimaksudkan membunuh karier dan perwatakannya, dan  menyekat dari pergerakan untuk negara dan bangsanya.

Apabila para pemikir tidak terlibat di dalam pemerintahan negara, dan amalan agama lebih banyak dipaksa dengan pandangan peribadi dan hukum atau fatwa para agamawan yang tertutup pemikirannya, maka masyarakat tidak akan membangun secara sihat dan maju, mungkin jauh sekali dari pembentukan masyarakat dan negara yang berperadaban serta benar-benar beragama seperti yang selayaknya.

Sebab itu di dalam syair ini beliau memohon keizinan dari keadaan politik sempit dan amalan keagamaan yang mundur itu, agar dia diberikan kesempatan untuk menggunakan budi bicaranya sendiri di dalam pendidikan anak-anaknya tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain yang menggunakan otoritinya yang sempit.

Cubalah bandingkan terjemahan Melayu syair tersebut dengan terjemahan Inggerisnya yang telah dilakukan di dalam buku kumpulan puisinya yang berbunyi begini:

Would You Permit Me?

In a country where thinkers are assassinated
and writers are considered infidels and books are burnt
in societies that refuse the other
and force silence on mouths and thoughts forbidden
and to question is a sin
I must beg your pardon, would you permit me

Would you permit me to bring up my children as I want
and not to dictate on me your whims and orders?

Pernyataan pemikiran dan perasaan pemuisi ini tidak semestinya mencerminkan pemikiran semua orang. Namun segala-galanya yang dibimbangkan itu sebenarnya telah menjadi kenyataan di negaranya dan di beberapa buah negara sebangsanya, ketika taksub agama dan perpecahan mazhab telah mengakibatkan berlakunya konflik yang membawa kepada pertumpahan darah. Perpecahan umat Islam akibat daripada perpecahan mazhab seperti syiah dan sunni telah mengurbankan para pengikutnya dengan gerakan keganasan yang hebat, termasuk perkembangan akhir-akhir ini bermula dari Iraq, membawa kepada Libya, Syria, dan akhirnya Yaman dan negara-negara sekitarnya.

Para pemikirnya hampir tidak akan muncul dalam pergolakan politik berat sebelah dan kuku besi dalam negara yang rata-rata rakyatnya sentiasa menggunakan senjata dan kekerasan untuk menyelesaikan masalah di antara mereka.

Mungkin hal ini ada kebenarannya ketika Nizar Qabbani menyatakan bahawa banyak negara sekitarnya yang dapat disaksikan bahawa para pemikirnya di bunuh atau di hukum bunuh, buku dan khazanah ilmu dan hikmah di bakar atau di buang ke tepi, para "ulamak"nya asyik mengeluarkan fatwa dan doktrin agama yang menyeleweng, dan pelbagai kekecohan lagi yang berlaku di dalam masyarakat itu, sehingga timbul gerakan dan organisasi radikal seperti IS dan ISIS.

Para penulis biasanya mempunyai pandangan yang tajam sehingga dapat menembusi alam semasa ke alam akan datang, dan pandangan yang ikhlas itu sering di ungkapkan dalam karya sastera yang berdasarkan pemikiran dan pandangan yang jauh. Keikhlasan perasaan dan pemikiran para pujangga haruslah dikaji dan diteliti, supaya kebenaran akan dapat dibuktikan....

Ketika bumi para Rasul dan Para Ambiya' sedang bergolak dalam keadaan yang amat genting dan menuju kepupusan tamadun dan peradabannya, maka kita perlukan pemerintah atau "umarak" serta "ulamak" yang seimbang, berpadu, terbuka dan sentiasa memahami agama serta ajaran Allah dan RasulNya dengan betul dan membangun.....  

Inilah yang cuba di utuskan kepada kita oleh penyair ini, agar masyarakat Islam segera berubah dan berusaha menghindarkan diri dari musuhnya yang sentiasa mencuba untuk meruntuhkan agama dan tamadun kita............


APAKAH YANG MENDORONG RAKYAT KITA MENYERTAI KUMPULAN "IS" ?

Agak menghairankan kita di Malaysia apabila mendapat berita bahawa terdapat para muda mudi Malaysia yang ingin hendak pergi ke Timur Tengah untuk menyertai perjuangan ISIS atau IS di sana. Perjuangan kumpulan ini pada umumnya adalah berdasarkan kekerasan, pembunuhan dan pertumpahan darah. Mereka membunuh orang bukan sekadar dengan tikaman dan tembakan, tetapi dengan cara menyembelih leher mangsa mereka seperti orang menyembelih lembu atau kambing. Inilah berita dan gambar-gambar yang sering di paparkan oleh berita antarabangsa, terutamanya sumber berita antarabangsa Barat, yang boleh di percayai atau boleh juga di persoalkan kebenarannya.

IS ialah singkatan Islamic State, dan ISIS ialah singkatan bagi Islamic State of Iraq and Al-Sham. Sebelum nama IS ini digunakan, nama lainnya ialah ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant. Namun apa-apa saja nama yang diberikan, tujuan penubuhan negara ini ialah untuk menyatukan Iraq dengan negara Lebanon, Syria dan beberapa buah negara lain yang terkenal dengan Al-Sham.

Islamic State (IS) nama terbarunya, adalah merupakan negara yang diketuai oleh seorang Khalifah yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi, yang mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah, dan mendakwa bahawa ia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tugasnya ialah untuk membentuk sebuah kerajaan Khilafah yang merangkumi beberapa buah negara, tetapi akan berdiri sebagai sebuah negara Islam yang tidak mempunyai sempadan seperti sekarang.

Kita menjadi hairan kenapakah rakyat kita sendiri juga tertarik untuk menyertai gerakan ini yang terkenal dengan keganasan dan peperangan, yang telah pun memakan korban yang banyak dalam pertempuran, terutamanya peperangan sesama Islam seperti yang berlaku di Syria dan Iraq. 

Apakah anak-anak muda kita mempercayai dakwaan Al-Baghdadi ini bahawa ia adalah Khalifah keturunan Nabi Muhammad SAW? Atau pun mereka meyakini juga bahawa peperangan anjuran IS itu adalah merupakan Jihad pada jalan Allah, sehingga para pejuangnya merupakan Jihadis, yang akan mati syahid dan terus ke Syurga, sekiranya mereka mati di dalam pertempuran, kerana mereka amat yakin bahawa perjuangan mereka sebenarnya adalah perjuangan fi sabilillah menentang musuh-musuh Allah?

Saya percaya bahawa kekurangan ilmu dan hikmah, serta kerisis keyakinan pada diri sendiri, adalah merupakan di antara ciri-ciri yang mendorongkan mereka untuk menyertai gerakan maut di negara luar itu.

Saya menyebut begitu, kerana para pejuang yang datang dari negara-negara lain untuk berjuang dengan IS adalah terdiri dari mangsa peperangan saudara di negara sendiri, atau yang sememangnya menghadapi tekanan dari negara mereka seperti yang berlaku di sesetengah negara Barat yang meletakkan syarat yang ketat tentang cara berpakaian dan beribadat di negara asing itu.

Selain dari itu, terdapat juga para pejuang yang pergi menyertai IS  ini adalah  terdiri dari kumpulan warga negara yang dihimpit oleh tekanan ekonomi yang serius, yang mengakibatkan kemiskinan, kebuluran, dan mereka juga menjadi mangsa kehilangan rumah tangga dan sanak saudara kerana menjadi korban perang di negara mereka sendiri, sebab itulah mereka merasa amat putus asa dengan kehidupan yang mendesak, lalu mereka merelakan diri mereka untuk pergi menceburkan diri mereka di dalam peperangan di luar negara mereka, sebagai para Mujahid yang berjuang di dalam peperangan jihad, dengan balasan syurga yang menanti mereka.

Semuanya ini adalah merupakan dorongan yang tidak berasaskan ajaran Islam tentang konsep peperangan yang di bolehklan oleh agama kita, dan menyeleweng dari makna asal jihad yang sebenarnya, malah tidak memahami dengan sebaik-baiknya tentang erti peperangan yang diizinkan oleh Allah SWT seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, malah para pejuang itu sendiri tidak mencerminkan perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika baginda diizinkan oleh Allah untuk berperang dan berjuang melawan orang kafir ketika baginda dalam perjuangan menyebarkan agama Islam yang maha suci.

Anak-anak muda kita mungkin terlalu terpengaruh dengan longgakan wang dan ajaran yang disebarkan melalui media sosial dan internet yang begitu mudah di masuki oleh sesiapa sahaja, termasuk oleh orang-orang yang mendakwa menjadi Rasul dan Khilafah, mendakwa berjuang kerana Allah dalam peperangan suci, dan mengeluarkan hukum dan fatwa bahawa sesiapa yang menyertai kumpulan itu adalah merupakan para pejuang perang jihad kerana Allah.

Mungkin dorongan melalui media sosial inilah yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak muda kita untuk turut serta berjuang melawan sesama Islam, dan menyerahkan nyawa mereka kepada takdir, dan berlagak seperti pejuang dalam tentera Allah untuk melawan musuh Allah, walau pun sebenarnya mereka akan berperang dan membunuh sesama Islam.

Sepatutnya anak-anak muda kita tidak seharusnya menyertai perjuangan IS ini, kerana mereka di dalam negara ini tidak mengalami tekanan kemiskinan melampau, kekurangan makanan dan minuman, atau tidak mempunyai tempat perlindungan dan rumah tangga sendiri, malah mereka juga tidak mengalami tekanan untuk pergi ke sekolah  dan universiti, malah mereka mempunyai peluang yang luas untuk beribadat dan mempelajari agama dengan luas dan bebas di dalam negara sendiri yang aman damai tanpa berlaku peperangan.

Oleh itu saya merasakan bahawa mereka tentunya mendapat dorongan untuk menyertai kumpulan ganas itu, yang tidak sangat kita fahami dengan erti kata yang sebenarnya. Maka dalam keadaan inilah saya rasa mereka amat kurang kefahaman tentang ajaran agama kita, dan segala pelajaran yang mereka terima di institusi pendidikan akademik dan agama selama ini tidak berjaya membentuk kefahaman yang berkesan tentang hukum dan akhlak Islam yang sebenarnya.

Oleh itu, satu usaha penyelidikan dan tinjauan yang mendalam dan menyeluruh haruslah dilakukan oleh para bijak pandai kita untuk menyelami jiwa dan mentaliti anak-anak muda kita yang terpengaruh dengan seruan IS itu sehingga sanggup menggadaikan nyawa dan keselamatan diri mereka sendiri.

Apabila kita memahami segala dorongan dan alasan yang menyebabkan mereka sedia berkorban untuk menceburkan diri mereka di dalam kumpulan seperti IS itu, maka barulah kita akan mendapat petunjuk dan mekanisme yang berkesan untuk menyelesaikan masalah ini.


Friday, May 1, 2015
KEMUSNAHAN GENERASI MUSLIM AKIBAT PEPERANGAN

Generasi Muslim pada hari ini menjadi pelarian perang, akibat dari meletusnya peperangan di negara-negara Islam, sama ada peperangan saudara yang berlaku di sesetengah negara Arab dan Afrika Utara, serangan dari kuasa luar yang juga berlaku di sesetengah negara tersebut, malah kelahiran kumpulan-kumpulan militen yang mengganas di negara-negara Islam juga dengan berbagai-bagai nama yang menjadi lambang keganasan dan terkenal di merata-rata dunia.

Satu umat dan sebuah negara akan hancur dan musnah dengan musnahnya satu atau dua generasi umat itu, sama ada dengan pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Dan umat Islam sekarang sedang menghadapi zaman kemusnahan ini dengan bertambahnya jumlah generasi baru yang terpaksa lari menyelamatkan diri mereka dari kekejaman perang di negara sendiri, iaitu dengan menjadi pelarian perang, yang angkanya sekarang ini telah melampaui jutaan orang dari negara-negara Timur Tengah sahaja.

Pelarian perang yang bertindak meninggalkan negara mereka, dari Iraq, Syria, Libya, Palestin, dan sekarang Yaman, merupakan generasi muda yang terbengkalai bidang pendidikannya. Mereka terpaksa menjadi pelarian perang kerana menyelamatkan nyawa mereka, dan dalam proses ini mereka tidak mengetahui di manakah sekolah, kolej atau universiti mereka. Tidak kisah lagi tentang pelajaran, buku, guru apa lagi ilmu yang seharusnya mereka pelajari, seperti pelajar-pelajar lain di dalam negara yang aman dan damai.

Pendidikan bagi mereka merupakan satu perkara yang lepas, tidak sepenting nyawa dan kesejahteraan mereka serta keluarga mereka. Mereka akan melarikan diri ke dalam khemah-khemah pelarian, tanpa sekolah dan institusi pendidikan, tanpa guru dan pensyarah, malah bagi mereka keperluannya ialah menyelamatkan nyawa, mendapat perlindungan dari hujan dan panas, mendapat makanan ala kadar untuk menyambung kehidupan, malah amat bahagia sekali sekiranya dapat berdampingan dengan ibu bapa dan adik beradik mereka.

Maka dalam keadaan inilah, umat Islam akan mensia-siakan kehidupan generasi muda mereka, dan mungkin bukan hanya satu generasi sahaja, kerana masa pelarian mereka hingga kini telah bertahun-tahun berlalu. Peperangan di Iraq bermula sejak lebih sepuluh tahun yang lalu. Syria lebih empat tahun, Palestin sepanjang hayat mereka, Yaman bertahun-tahun juga mengalami peperangan saudara, demikian juga di negara-negara lain lagi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Umat Islam akan terus menerus mengurbankan usia dan jangka hayat generasi muda mereka menjadi pelarian perang, tinggal di rantau orang tanpa pendidikan untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bekalan bagi membina umat ini dan membangunkan tamadun mereka.

Hasrat umat Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, beriman, berhikmah dan bertamaddun seperti yang di doakan oleh Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ayat 129 akan musnah begitu sahaja tanpa dapat di realisasikan untuk kekuatan, kesejahteraan dan peradaban umat ini pada masa yang akan datang.

Kita yang sedang berada di dalam sudut dunia yang agak aman tenteram ini, haruslah berhati-hati menjaga keamanan kita, kerana sebuah negara akan jatuh ke kancah kemusnahan sekiranya keadaan di dalam negara itu tidak mengalami ketenteraman dan kesetabilan di dalam bidang sosial, ekonomi dan politiknya, maka ancaman ketidak setabilan itulah yang sedang mengancam negara kita kini.

Keadaan negara yang tidak setabil akan mengakibatkan ancaman dan cabaran yang amat besar kepada kesejahteraan hidup kita, berkeluarga, berjiran, termasuk bekerjasama dalam membina negara dan bangsa kita, malah dalam membangunkan pendidikan yang baik, nilai-nilai kehidupan yang murni, pembinaan ilmu dan hikmah serta pembangunan tamadun sendiri sebagai satu umat dan bangsa, semuanya akan musnah dan hancur dengan keadaan negara yang tidak tenteram serta tidak setabil.

Kita haruslah mempelajari banyak perkara dari tragedi yang menimpa umat kita, kemusnahan negara dan bangsa yang melanda saudara-saudara seagama kita, dan kemusnahan serta penderitaan yang di alami oleh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka.

Kita juga haruslah sedar bahawa pada masa kini banyak negara yang sedang mengalami kehancuran, dan negara yang masih aman akan diusahakan oleh musuh-musuh mereka untuk di ganggu gugat kesetabilannya. Apabila sebuah negara itu tidak setabil, atau sebuah rantau berjaya di ganggu kesetabilannya, maka amat mudah sekali negara itu di jajah dengan berbagai-bagai bentuk penjajahan yang mengancam kedaulatan, keamanan, kesejahteraan, tradisi dan budaya serta agama umat itu. Berhati-hatilah.

Wednesday, April 29, 2015

ISU TEGUR MENEGUROleh kerana Islam menggesa umatnya supaya berpadu dan bersatu, bermuafakat dan sentiasa bermusyawarah sesama mereka, maka Rasulullah SAW memberikan panduannya supaya sesiapa yang menyaksikan kemungkaran berlaku di tangan sesiapa pun  di dalam masyarakatnya, hendaklah ada pihak yang mencuba untuk membetulkan hal itu, dengan tujuan menghentikan kemungkaran yang sedang berlaku. Cara memberikan teguran dan percubaan untuk membetulkan kesalahan itu boleh lah dilakukan melalui tangannya (perbuatan,kuasanya) perkataan dan pengucapan serta penulisan umpamanya, atau dengan bantahan atau mengingkari akan perbuatan yang salah itu hanya di dalam hatinya sahaja, bergantung kepada kemampuan pihak yang mahu membetulkan kemungkaran itu.

Hal tegur menegur dan percubaan membetulkan sesuatu perbuatan salah inilah yang saya rasakan berlaku di dalam masyarakat Islam sekarang ini, yang amat sukar difahami oleh umat Islam sendiri tentang perlaksanaannya dan sikap serta falsafah tegur menegur itu, terutamanya apa bila hal ini menjadi isu partisan dan taksub kumpulan atau peribadi melulu yang sering membawa kepada perpecahan yang serius.

Lebih merbahaya lagi ketika dilakukan percubaan untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan, terdapat kalangan yang akan menyelesaikannya dengan menggunakan kekerasan, mengangkat senjata, menumpah darah di antara pihak-pihak yang bertikai di dalam masyarakat Islam sekarang ini. Inilah yang sebenarnya berlaku di dalam dunia Islam di bumi para anbiya' dan para Rasulnya sekarang ini.

Yang menegur merasakan ada perkara salah yang perlu ditegur dan dibetulkan, mengikut fakta dan hakikat yang ada padanya, maka sepatutnya dalam keadaan ini, pihak yang ditegur haruslah menghalusi dan memusatkan perhatiannya kepada perkara yang ditegur itu. Perhatikan kepada pokok persoalan yang di tegur, dan pertimbangkan sebaik-baiknya apakah teguran itu mempunyai asas atau tidak, hendaklah dia dengan secara ikhlasnya mengakui kesalahannya jika ia benar-benar melakukan kesalahan itu, kemudian bertindaklah untuk melakukan pembaikan, malah mengakui kesilapan itu. Kita hanya akan dapat menyelesaikan sesuatu masalah sekiranya kita dapat mengenal pasti masalah itu, dan menyedari akan wujudnya masalah tersebut. 

Apabila telah dikenal pasti masalah dan kesalahan atau keterlanjuran seseorang itu, maka orang yang tidak kena mengena dengan si pelaku kesalahan itu janganlah bertindak melulu untuk membersihkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan itu. Walau pun orang yang dituduh itu amat baik, tetapi pembelaan hanya boleh dilakukan tentang kebaikannya, janganlah kerana dia baik dalam banyak perkara, maka perkara yang salah itu pun di anggap tidak berlaku. Umpamanya dia itu bersih dalam perkara A, B. C dan D. Memang eloklah. Tetapi yang ditegur itu umpamanya ialah tentang kesalahannya dalam perkara E dan F, janganlah dua kategori ini juga hendak dipadamkan kesalahannya, kerana dia bersih dalam A,B,C dan D itu, lalu orang ramai yang menyokongnya akan mengatakan bahawa orang sokongannya tidak bersalah dalam semua tindakan yang dilakukannya, lalu terus meneriak ke sana sini bahawa orang itu tidak bersalah, dan "kami tetap menyokongnya"

Menyokong dalam beberapa hal dan aspek, tetapi tidaklah seharusnya menyokong itu secara am, secara total, sehingga orang yang melakukan kesalahan itu akan merasa dia tidak bersalah, sedangkan dia dan Allah saja yang mengetahui akan kesalahannya. Orang ramai banyak yang tidak tahu..

Inilah kelemahan yang wujud di dalam masyarakat kita sekarang ini. Banyak perkara yang tersembunti, banyak persepsi yang dianggap sebagai kenyataan, kerana terlalu ramai orang taksub yang menyebarkan persepsi yang salah...

Kenapakah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita membetulkan kesilapan dan kemungkaran? Jawapannya kerana banyak orang yang melakukan kemungkaran tetapi tidak akan mengaku kesalahannya, malah mempengaruhi orang awam pula supaya menyokongnya dengan mengatakan bahawa dia tidak bersalah....Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran akhlak dan prinsip syariah agama kita sendiri....

  

Thursday, February 19, 2015

PERSIDANGAN: MEMERANGI KEGANASANRABITAH AL 'ALAM AL ISLAMI


Akhirnya Pertubuhan Lega Islam Sedunia (Al-Rabitah) yang beribu pejabat di Makkah Al Mukarramah telah mengambil keputusan untuk menganjurkan satu persidangan antarabangsa tentang memerangi keganasan.

Persidangan itu akan diadakan di ibu pejabatnya di Makkah pada 3 - 5 Jamadil Awwal ((22 - 24 Februari 2015) dengan dihadiri oleh semua wakil Lega tersebut dari seluruh dunia.

Saya menghadirinya sebagai salah seorang wakil dari Malaysia, juga atas sifat saya sebagai anggota Majlis Tertinggi Masjid Sedunia di bawah Lega ini.

Pada tahun lalu, Lega ini menganjurkan juga satu persidangan lain dalam peringkat yang sama, iaitu dengan tema yang membicarakan tajuk Kesepaduan dan Kesatuan Ummah.

Pengisian Persidangan amat baik. Ilmiah, berhikmah dan luas sekali skop perbicaraannya, dengan beberapa personaliti akademik, ulamak dan pendakwah dunia Islam.

Dari segi inputnya, amat banyak bahan yang di kemukakan. Pengisian dari ajaran Al-Quran dan Hadith, semuanya memfokuskan kepada tajuk perbincangan, iaitu kesepaduan dan kesatuan Ummah.

Persidangan tahun ini juga saya menjangkakan bahawa para pembicara dan peserta akan membincangkan isu keganasan, ekstrimisme dan radikalisme secara meluas dan menyeluruh. Tentunya akan terdengar lagi hasil kajian dari sumber-sumber utama syariah, akhlak, dan tamaddun Islam akan di perkatakan dengan cara yang amat komprehensif sekali.

Pembicaraan menyerlahkan ufuk pemikiran sarwajagat atau world view dan tasawwur al-Islami yang holistik, dan yang konkrit mempersembahkan idea pembicaraan yang bersifat Islamik dan bersandarkan kepada asas-asas tamaddun dan peradaban Islam yang amat mendalam.

Saya menjangkakan bahawa dalam Persidangan kali ini banyak isu semasa yang akan dibicarakan termasuk isu perpecahan umat Islam di negara-negara Islam sendiri, pertumpahan darah yang amat sangat, peperangan saudara yang mengakibatkan ribuah dan jutaan pelarian perang, kemusnahan infra struktur negara yang terlibat dan ketidak setabilan ummah serta ekonomi dan sosial negara dan dunia Islam sendiri.

Hal ini tentunya akan berlarutan kepada pembicaraan tentang kelahiran kelompok dan golongan ekstremis dan ganas, ISIS, Boko Haram, Jihadis dan sebagainya yang telah menyebabkan kemusnahan dan kerosakan nilai-nilai kemanusiaan, keruntuhan tamadun dan akhlak, pembunuhan dan pertumpahan darah yang begitu banyak sekali, di tambah pula dengan keganasan Israel sendiri yang amat banyak sekali mengorbankan nyawa ummah yang tidak berdosa serta berusaha menjatuhkan imej dan nama baik Islam itu sendiri.

Seorang "tokoh" yang akan disentuh tentunya Abu Bakar al-Baghdadi yang memahkotakan dirinya sebagai Ketua negara Islam Iraq dan Lebanon yang menjadi simbol dan perjuangan jihadis di kawasan Asia Barat sejak 2013 lagi.

Membicarakn gerakan radikal dan militan amat menarik dan semua peserta mungkin mempunyai pentafsiran dan analisisnya sendiri. Kupasan dan komen amat banyak, dan segala persoalan tentang "Apa" dan "Siapa" mungkin terjawab dengan baik, tetapi isu penyelesaian dan "problem solving" mungkin agak sukar di perolehi jawapannya. Malah untuk mengetahui dan mendapatkan maklumat tentang tajuk perbincangan mungkin amat mudah, sehingga semua orang akan tahu dan maklum, namun masalah perlaksanaan dan penyelesaian masalahnya itu lah yang agak sukar sekali di bicarakan.

Kita, umat Islam, banyak mengetahui dan sedar akan ajaran dan pengisian Islam, akidah, syariah dan akhlaknya, Iman, Islam dan ihsannya, mengetahui perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, menghafal ayat-ayat dan teks hadis yang banyak tentang dosa pahala, jihad dan perang, keamanan dan perdamaian, kesatuan dan kekuatan ummah, tetapi mengetahui dan mendalami ilmu itu adalah satu perkara, namun melaksanakan dan mempraktiknya itulah yang sukar.

Orang Islam mudah mengetahui dan mendapatkan ilmu atas kertas dan teorinya, tetapi ramai umat Islam yang mengetahui dan mendalami ajaran Islam, namun tidak mahu mengamalkannya.

Sebab itulah Allah berfirman "
"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu berkata-kata sesuatu yang tidak kamu lakukan, amat besarlah dosanya di sisi Allahg, bahawa kamu berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan.....

Apa-apa pun, saya amat memandang ke hadapan dengan penuh harapan untuk menimba ilmu dari Persidangan yang tersebut...insya' Allah. 


Friday, February 13, 2015

KEMBALINYA SEORANG TOKOH


PERGINYA TOK GURU NIK AZIZ

Saya menjadi KP IKIM dari tahun 1992 hingga 2002. Dalam tempoh yang tersebut MB Kelantan Tuan Guru Datuk Haji Nik Aziz pernah mempelawa IKIM untuk menjadi penganjur seminar kebangsaan tentang kewangan Islam di Kota Bharu dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kelantan. 

Seminar tersebut telah di adakan di ibu kota Kelantan dan di hadiri oleh ADUN dan MP yang di jemput khas oleh MB. Allah Yarham sendiri menghadiri dan mengikuti semua perbincangan di dalam Seminar tersebut.

Semenjak waktu yang tersebutlah saya dan Tok Guru menjadi teman yang agak rapat, terutamanya apa bila saya berkahwin dengan orang Kelantan dalam tahun 2008 dan sering juga bertemu beliau ketika saya berkunjung ke Kelantan, iaitu ketika menghadiri majlis perkahwinan keluarga Isteri dan perjumpaan Hari Raya dan sebagainya. Beliau masih dapat mengecam wajah saya dan mengingati segala sesuatu mengenai Seminar bersama yang kami anjurkan itu, meskipun masanya telah berlalu agak lama.

Kalau beliau duduk di dalam satu majlis, selalunya kerusi di sekeliling beliau kosong kerana tetamu yang datang agak malu, atau hormat, atau kerana sebab-sebab lain lagi yang tidak saya ketahui, enggan duduk bersebelahan dengannya. Sayalah yang sering duduk di sebelahnya. Tetapi kami tidak pernah berbicara tentang politik kepartian atau aktiviti politik beliau.

Kini sekurang-kurangnya satu peristiwa itu sahaja sudah cukup menyentuh hati dan perasaan saya ketika mendengar berita bahawa beliau telah pun kembali ka rahmatullah, menyahut panggilan Allah SWT yang maha kuasa, walau pun sebenarnya saya pernah juga melawatnya di Hospital USM akhir-akhir ini, sama sehari dengan lawatan yang dibuat oleh saudara Dato Dr Harun Din, kawan rapat saya, tetapi kami hanya berselisih jalan, hanya dapat melihat di dalam buku catatan pelawat sahaja.

Usaha arwah amat besar dalam menyebarkan ilmu agama, mengajar sehingga ke saat-saat akhir hayatnya, menasihati dan membimbing sesama Islam di mana-mana sahaja dengan penjelmaan watak dan ilmunya yang tinggi.

Namun arwah sebagai seorang ilmuan dan alim, adalah juga seorang ketua parti dan ketua Negeri, maka komen-komen dan fikiran yang dikeluarkannya sering tidak dapat dibezakan oleh orang yang mendengarnya. Bukan hanya ucapan atau kenyataannya, tetapi dalam beberapa hal terdapat juga tindakannya yang di salah ertikan oleh orang awam, sehingga ketokohannya sering di persoalkan oleh orang ramai, tanpa melihatnya dari perspektif ilmu, politik atau peribadi.

Inilah sebenarnya kenyataan yang harus di hadapi apa bila seorang alim menyertai parti politik yang kita warisi dari sistem penjajahan, iaitu politik yang terbuka, dan parti politik yang pada umumnya berlandaskan dasar dan nilai-nilai demokrasi Barat.

Hal yang sama juga berlaku ketika seorang ahli akademik menyertai politik begitu. Namanya akan tercemar sekiranya dia tidak berhati-hati mengeluarkan kenyataan dari aspek politik, malah kadang-kadang terheret juga ke dalam politik taksub dan partisan yang melampau.

Bagaimana pun Arwah Tok Guru Nik Aziz sering juga bersandarkan kepada dalil dan nas Al-Quran dan Hadis ketika beliau mengeluarkan hujah-hujah politiknya. 

Namun kini beliau telah pergi buat selama-lamanya, maka kita seharusnya lebih bersikap ikhlas dan ihsan kepada ruhnya, ambillah segala-segalanya sebagai satu amal jariah Allah Yarham, dan Allah akan sentiasa memberikan ganjaran kepadanya.

Janganlah disebut atau diungkitkan lagi segala perbezaan individu beliau, ketokohanya tidak dapat ditandingi dengan mudah, dan  kehilangannya sukar dicari ganti,

Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Raji'un
Al Fatehah.  

Sunday, February 8, 2015

Majlis Agama Islam Negeri- Negeri Perlu Selaraskan .....


Bubarkan Perkahwinan Sebelum Menganut Islam


Demikianlah keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang disiarkan oleh media pada hari ini dan mendapat sanjungan banyak pihak sebagai satu jalan bagi menyelesaikan masalah yang timbul selama ini di negara kita sehingga terbawa-bawa ke dalam mahkamah.
Memang dari segi konsep cadangan ini nampaknya merupakan satu penyelesaian yang baik, tetapi dari segi kesatuan dasar yang seharusnya mencerminkan kesepaduan umat Islam di negeri-negeri di Malaysia adalah agak menyimpang dari ruh kesatuan Islam dan kesepakatan ummah kita, apa lagi yang melambangkan imej Islam yang merupakan agama Persekutuan di dalam Perlembagaan kita.
Saya berpendapat bahawa satu langkah penyelarasan dan korordinasi di antara semua Majlis Agama Islam Negeri haruslah di usahakan agar kesatuan pemikiran dan pendirian yang sama oleh semua negeri dapat diperolehi sebagai satu suara pihak berkuasa agama keseluruhannya di negara kita.
Keputusan seperti ini sebenarnya mungkin membuka ruang yang lebih luas kepada perselisihan faham dan pendirian di antara Majlis-Majlis Agama Islam Negeri di negara kita kerana dari awalnya tidak di perolehi kata sepakat dan pendirian bersama yang berasaskan hukum dan amalan agama kita, yang mungkin  melibatkan fatwa atau prinsip dan dasar Islam yang tertentu.
Negara kita mempunyai badan-badan tertinggi dalam menyelaraskan isu-isu hal ehwal Islam seperti Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) dan Majlis Fatwa Kebangsaan. MKI di pengerusikan oleh YAB Perdana Menteri dan dianggotai oleh wakil-wakil negeri. Majlis Fatwa Kebangsaan pula dianggotai oleh semua Mufti negeri. Maka badan ini haruslah terlibat dalam menggubal satu peraturan dan keputusan yang melibatkan pengurusan serta perlaksanaan hal ehwal Islam seluruhnya di negara ini sebagai satu langkah strategik bersama di antara agensa-agensi agama Islam di seluruh negara.
Kita semua sedar akan agenda liberalisme dan ancaman medianya  yang amat cenderung mencabar akan kesatuan dan kekuatan ummah Islam dan agamanya sekarang ini. Maka untuk mengelakkan cabaran itu kita perlulah sentiasa menyusun agenda kita yang lebih menggambarkan kesatuan umat kita dalam isu-isu keagamaannya.

Tuesday, February 3, 2015

KENYATAAN DR TARIQ RAMADAN DAN PERMAINAN MEDIA....Dr Tariq Ramadan ketika menyampaikan ucapannya dalam satu kongres "Islam Rahmatan Lil 'Alamin" di Kuala Lumpur pada 1 Februari 2015 menegaskan bahawa orang Islam di Malaysia  yang mengkeritik pihak Barat haruslah mencerminkan muka sendiri terlebih dahulu dengan mengakui akan perlakuan yang tidak adil terhadap orang bukan Islam di negara mereka sendiri.

Teks yang saya baca berbunyi begini di dalam bahasa Inggeris {Malaysian Muslims complaining of discrimination by the West should first acknowledge the injustices against minoroties in their own country}

Dalam konteks ini Malay Mail online meletakkan tajuk berita "Look in the mirror, Muslim don tells Malaysians critical of Western discrimination"

Masalahnya :
*Kenyataan beliau tentang western discrimination terlalu umum
*Apakah western discrimination itu dapat disamakan dengan kenyataannya bahawa orang Islam di Malaysia juga sebenarnya melakukan diskriminasi terhadap orang bukan Islam? Dari sudut apa? Peringkat mana? Apakah orang Islam sahaja yang bertindak demikian dengan menginayai orang bukan Islam yang seolah-olah telah lemah dan dhaif, tidak berdaya dan tidak punya hak sama sekali?
*Beliau juga memetik kenyataan yang amat kontraversial tentang non-Muslim di Malaysia yang di tulis di dalam teks berita tersebut "speaking in defence pluralism, Swedish academic Dr Tariq Ramadan recounted anecdotes from non-Muslims here that they are being treated  as "second class citizens", which he said contradicted principles of Islam"........"If you want to be good Muslims, instead of preventing people from believing, you become better believers....."
*Betulkah kenyataannya, malah jika di bandingkan dengan diskriminasi di dalam negara asalnya sendiri, Mesir, apakah kita di sini tidak punya kebebasan? Atau kita di sini terlalu zalim terhadap orang bukan Islam?
*Hari ini hari cuti umum, Thaipusam, harap beliau dapat meninjau sendiri kebebasan beragama yang ada, dan tidak lama lagi Hari Tahun Baru Cina, malah harap dapat lah Dr Tariq Ramadan mengelilingi negara kita melihat rumah ibadat berbagai kaum......
*Lebih serius lagi beliau dapat meneliti Perlembagaan kita, malah mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah yang dibuat dalam kes-kes yang melibatkan agama.....
*Beliau juga seharusnya memberikan kenyataan yang lebih akademik dan praktikal tentang Pluralism agama yang disentuhnya itu....Apakah definisi dan amalannya, apakah kelemahan dan penyelewengannya....??
Saya mungkin tidak sama ilmunya dengan beliau, oleh itu terserahlah kepada umat Islam di negara kita sendiri mengadili ucapannya secara menyeluruh.
Mungkin kita perlu meneliti ucapan beliau sepenuhnya, iaitu dalam usaha mencari kebenaran dan pembohongannya, tetapi kenyataan dan berita yang dibuatkan ini sebenarnya telah menyebabkan kegelisahan tanpa sebab, malah membawakan satu persepsi yang negatif, atas nama sarjana Islam dari luar negara itu sendiri...Itulah kerja media kita sendiri....Apakah dengan perlakuan ini kita masih tidak punya kebebasan??Sunday, January 25, 2015

INNA LILLAHMALIK ABDULLAH YANG SAYA KENALI

Inna lillah Wa Inna Ilaihi Raji'un
Raja Abdullah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat 23 Januari 2015 - 2 Rabi'ul Akhir 1436, meninggalkan negara Saudi yang menjadi pelindung dua buah Masjid suci, Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidun-Nabawi.

Ketika saya dilantik sebagai Duta Malaysia ke negara Saudi mulai 2005 hingga 2008, telah beberapa kali saya mengadap Raja Abdullah, dan pertemuan itu amat mesra kerana bahasa perantaraan Arab yang digunakan tidak memerlukan penterjemah.

Satu perkara yang menjadi titah baginda setiap kali pertemuan ialah puji-pujian baginda terhadap urusan haji dan jemaah haji Malaysia "yang tertib, berpengetahuan serta beradab" mengikut titah baginda sendiri.

Baginda menyedari tentang urusan jemaah haji yang tidak berlaku di mana-mana sahaja dunia Islam seperti yang dilakukan di Malaysia.

Hal yang sama juga dibangkitkan oleh Menteri Haji pada setiap kali pertemuan ketika menentukan kuota haji Malaysia yang sering diadakan diantara Kerajaan Malaysia dan Menteri Haji Saudi.

Ketika saya berkhidmat di sana, Malik Abdullah, pernah menghantar rombongan baginda dari Kementerian Pendidikan untuk bertemu saya dan menyatakan hasrat baginda untuk menghantar para pelajar Saudi ke Universiti di Malaysia untuk menyambung pelajaaran dengan biasiswa baginda sendiri.

Saya telah mengatur pertemuan di antara rombongan Kementerian Pendidikan Saudi dengan para Naib Canselor IPTA di Malaysia. Pertemuan itu telah menghasilkan persefahaman yang baik untuk menerima para pelajar Saudi memasuki IPTA Malaysia, yang ijazahnya di iktiraf oleh Kerajaan Saudi.

Rombongan itu menyatakan bahawa perintah baginda itu di buat apa bila Raja Abdullah mengkaji tentang sistem pendidikan serta persekitaran dan simbol Islam yang baginda kaji di Malaysia, terutamanya ketika baginda melakukan lawatannya ke negara kita pada tahun 2005 setelah dilantik sebagai Raja Saudi menggantikan Al-Marhum Raja Fahad pada tahun 2005 itu.

Baginda melihat bahawa orientasi pendidikan serta penghayatan Islam di negara Malaysia adalah amat baik untuk mengeluarkan para pemimpin muda Saudi pada masa hadapan, setelah selama ini kebanyakan para pelajar Saudi menumpukan pengajian tingginya di Barat, khususnya di Amerika Syarikat.

Itulah diantaranya Malik Abdullah yang saya kenali. Malah amat di kenali oleh para pemimpin Malaysia sendiri yang berkunjung dan mengadap baginda, Boleh dikatakan dalam setiap pertemuan baginda dengan ketua negara dan pemimpin Malaysia, maka baginda akan menempatkan pemimpin Malaysia di sebelah baginda diantara para pembesar negara Islam yang lain.

Kini baginda telah kembali kerahmatullah. Semoga tradisi perhubungan baik di antara kedua buah negara, akan terus bertambah erat dan berkekalan dengan baik, di bawah pemerintahan Raja baru Saudi, Malik Salman....insya' Allah

Al-Fatehah....


JIMATKAN MINYAK KERETA
PANDU CERMAT MINYAK SELAMAT ...


Ketika berlaku kerisis ekonomi, terdapat negara dunia yang segera menurunkan had laju kereta di atas jalan raya. Umpamanya di lebuh raya yang had laju maksimum ialah 110 km sejam, maka diturunkan kepada 100 km sejam, dan dikuatkuasakan dengan ketat sekali. Sesiapa yang bersedia untuk membayar denda, maka pandulah melebihi had laju itu.

Tetapi di negara kita penguatkuasaan tentang had laju itu tidaklah dilaksanakan, kerana mungkin belum sangat terdapat kesedaran untuk menggesa orang ramai supaya menjimatkan perbelanjaan minyak kereta dengan memperlahankan kenderaannya ketika memandu. Malah mungkin tidak banyak orang yang sedar bahawa memandu dengan laju itu boleh menyebabkan penggunaan minyak yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memandu perlahan.

Oleh itu dalam keadaan ekonomi yang meruncing sekarang ini saya rasa kita sendiri haruslah berjimat cermat dengan kehendak diri sendiri dalam semua perbelanjaan, termasuk dalam menjimatkan minyak kereta dengan pemanduan yang berhimat.

Sekarang ini adat memandu kenderaan di negara kita ialah pertama sekali tergesa-gesa nak cepat, walau pun dalam keadaan yang biasa, iaitu ketika pemandu tidak perlu bergegas menuju ke suatu tempat, kerana telah menjadi adatnya, iaitu memandu dengan laju. 

Untuk memenuhi kehendak ini kebanyakan pemandu akan memandu laju, potong kiri kanan tanpa peraturan, langgar lampu isyarat, potong barisan, mencelah dengan seberapa pantas ketika orang lain memandu dengan mematuhi peraturan dan sebagainya.

Setiap hari banyak mangsa yang meninggal dunia atau tercedera, sama ada parah atau ringan, kerana berlaku kemalangan jalan raya. Hal ini bukan hanya menjadi adat penunggang motosikal atau kenderaan ringan, malah mernjadi kebiasaan pemandu kenderaan berat, termasuk pemandu  lori balak, lori pasir, lori tangki minyak dan lori sampah, pemandu bas yang membawa ramai penumpang. malah pemandu truck lain, yang semuanya kelihatan berkejar-kejar di atas jalan raya biasa dan lebuh raya dua atau tiga lorong, masing-masing tidak mahu mengalah, malah berlumba-lumba memotong sesiapa sahaja yang ada di hadapan-nya..

 Oleh itu terserahlah kepada sesiapa yang hendak menjimatkan minyak untuk mengambil inisiatif sendiri ketika memandu. Malahan ramai juga para pemandu yang perihatin telah memberikan beberapa tips untuk menjimatkan minyak ketika memandu, iaitu memandu dengan agak perlahan sentiasa, tanpa menekan minyak berlebihan ketika memandu.

Diantara petunjuk yang pernah diberikan dalam pemaduan berhimat dan cermat ialah :
1. Perlahan kereta ketika hampir dengan lampu isyarat ketika lampu merah untuk mengelakkan brek yang mengejut, kerana perbuatan menekan brek, apa lagi brek yang mengejut, menyebabkan kereta memakan minnyak yang lebih.
Tambahan pula ketika sedang memandu ke arah lampu merah itu, mungkin pemandu tidak perlu menekan brek dan berhenti, iaitu ketika lampu isyarat akan bertukar hijau.
2. Ketika berhenti kereta kerana lampu isyarat atau lain-lain, pemandu hendaklah meletakkan gearnya di kedudukan free, atau P/N, sehinggalah ketika akan berjalan semula, barulah di tukar gear untuk bergerak ke hadapan
3. Ketika berjalan semula, janganlah menekan minyak secara yang agresif dengan niat untuk memotong orang lain, atau hendak terus memecut laju, tetapi tekanlah menyak secara perlahan-lahan mengikut kemampuan kereta untuk bergerak, tanpa dipaksa secara melampau
4. Ketika memandu janganlah tergesa-gesa dan memandu dengan laju tanpa sebab, kerana seperti yang disebutkan di atas, memandu laju lebih banyak minyak akan digunakan jika dibandingkan dengan orang yang memandu perlahan dan sederhana
5. Memandu di atas jalan raya dua atau tiga lorong, sentiasalah berada di lorong yang paling kiri, supaya kereta yang akan memotong akan dapat memotong dengan selamat di sebelah kanan kita, dan kita pun tak perlu berjalan laju kerana kereta di belakang sering mengekori kita dengan amat dekat, seolah-olah hendak menyondol kita di belakang, lalu kita terpaksa berjalan dengan laju sebelum masuk ke lorong kiri
6.  Memandu perlahan dan sederhana merupakan satu tindakan yang selamat, malah orang yang terburu-buru memandu dengan laju itu kadang-kadang tidak akan sampai ke mana ketika melalui jalan yang sesak, atau bertemu dengan lampu isyarat, kerana sering juga kita bertemu dengan mereka semua di lampu isyarat atau terlekat di dalam kesesakan lalu lintas, sedangkan merekalah yang tadinya memotong kiri kanan dengan laju tanpa disiplin lagi. Akhirnya mereka tidak sampai ke mana juga.

Itulah beberapa tips yang pernah diberikan orang untuk kita memandu bagi menjimatkan minyak, terutamanya panduan ini amat berguna ketika kita menghadapi dugaan Allah yang merampas sedikit kemewahan kita dalam kerisis ekonomi negara ini.....dan ketika semua orang pastinya akan menggunakan kenderaan yang memerlukan minyak....Friday, January 16, 2015

MENGHORMATI NABI DI PERINTAHKAN DALAM AL-QURANGUNAKAN KACA MATA YANG BETUL

Berita perdana media antarabangsa yang dikuasai Barat sehingga hari ini masih memperojekkan keburukan "pengganas Islam" yang membunuh di Paris minggu lepas. Semua negara Barat telah menunjukkan rasa simpati dan bersama-sama dengan negara Perancis dalam membantah dan mmelancarkan protes besar-besaran terhadap "keganasan" Islam itu.

Alangkah baiknya kalau hal yang sama dilakukan terhadap Israel yang sering bertindak membunuh dengan penuh sistematik akan rakyat Palestin yang bertindak mempertahankan diri mereka dan mencuba sedaya mungkin dalam usaha yang sia-sia untuk mendapatkan kemerdekaan negara mereka sepenuhnya.

Kita memang boleh membuktikan bahawa Islam tidak membenarkan pembunuhan yang dilakukan tanpa asas syariah. Dan kita juga mengakui bahawa dalam tindakan segelintir umat Islam membunuh orang-orang yang tidak bersalah adalah merupakan tindakan yang melanggar perintah Allah.

Tetapi kita tidak mengakui bahawa perbuatan pihak Barat menghina dan mempermain-mainkan Nabi kita itu adalah merupakan sesuatu yang boleh kita terima. Kita melihat dari ajaran Islam sendiri yang memerintahkan supaya manusia menghormati para nabi dan rasul utusan-Nya. Sebab itulah kita umat Islam percayakan semua nabi utusan Allah, nabi Musa, Isa, Nuh, Hud, dan lain-lain lagi, sama seperti kita mempercayai kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum yang tertentu melalui para nabi dan rasul-Nya itu.

Tetapi mereka bukan hanya sekadar tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, malah lebih dari itu, telah bertindak mempersenda-sendakannya pula dengan melakukan kepelbagaian penghinaan melalui lukisan dan karekaternya, melalui filemnya, dan media lainnya, sehingga bagi mereka semuanya ini adalah merupakan kebebasan mereka yang tidak terbatas, dan berlandaskan demokrasi yang mereka amalkan.

Apakah kebebasan yang ada pada manusia itu tidak terbatas? Kebebasan bersuara dan berkarya hanya berdasarkan kaca mata dan pandangan mereka sendiri, walau pun dalam masa yang sama mereka melakukan penghinaan yang amat sangat mengikut kaca mata orang lain? Apakah demokrasi namanya apabila kita bertindak menyakitkan hati dan perasaan orang lain, apa lagi menghina Allah dan agama Allah itu sendiri?

Rukun kebebasan mutlak ini sering disalah gunakan mereka atas nama demokrasi dan hak kebebasan manusia, sedangkan tindakan mereka melakukan penjajahan ke atas negara dan umat lain, mengakibatkan penderitaan dan kelaparan orang lain tidak mereka fikirkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan amalan demokrasi dan keadilan terhadap hak asasi manusia?

Inilah rukun mereka, kumpulan yang amat mementingkan diri sendiri dan mementingkan perasaan mereka sahaja dengan sifat yang amat buruk iaitu merupakan umat yang terlalu "selfish" sekali. Apakah kebebasan dan demokrasi dapat dijadikan lesen untuk menghina dan menjatuhkan simbol agama dan nilai-nilai akhlak orang Islam dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini?

Sayangnya mereka tidak mempercayai Al-Quran, kerana bagi kita umat yang mempercayai Al-Quran, kita dapat meerujuk kepada surah 49 di dalam kitab suci kita itu, iaitu Surah Al-Hujurat yang dijelaskan oleh Allah supaya umat-umat yang beriman janganlah mengangkat suara lebih dari suara Nabi ketika bercakap dengan baginda, malah janganlah menyaringkan suara melebihi suara Nabi kerana perbuatan itu boleh mengurang atau menghapuskan pahala amalan kita. Malah orang-orang yang merendahkan suaranya ketika bercakap dengan baginda, maka orang-orang begitulah yang merupakan mereka yang dibersihkan hati mereka untuk bertaqwa kepada Allah dan mendapat ganjaran pahala yang besar dari-Nya.

Ertinya ketika berbicara dan bercakap dengan baginda sekali pun manusia beriman seharusnya menjaga adab sopan dan menghormati baginda begitu rupa, maka apa lagi ketika menyatakan sifat-sifat baginda yang mulia, membicarakan tentang peribadi dan misi baginda, tentulah seharusnya dilakukan dengan penuh hati-hati dan penuh etika dan adab.

Maka perbuatan menghina dan menggambarkan Nabi dengan segala penghinaan dan menjatuhkan maruah baginda, tentulah merupakan satu perbuatan yang amat biadab dan penuh cabaran kepada umat Islam seluruhnya.....

Telah sampai masanya pihak Barat memeriksa semula norma-norma dan falsafah demokrasi dan kebebasan mereka dalam hal-hal yang melibatkan umat lain. Ukuran dan falsafah mereka bolehlah dilaksanakan sekiranya tidak melibatkan falsafah dan ajaran orang lain. Tetapi yang berlaku sekarang ini adalah sebaliknya, iaitu sesuatu yang melibatkan orang lain mereka sering menggunakan ukuran mereka seperti penjajahan akal dan mental, negara dan rakyat lain, tetapi apa bila melakukan sesuatu perkara yang melibatkan agama dan umat lain, mereka sering menggunakan ukuran dan "standard" mereka sendiri, terutamanya rukun demokrasi dan hak kebebasan manusia yang tidak terbatas....

Masanya telah tiba bagi Barat memahami hal ini, dan mengubah persepsi serta perlaksanaan amalan ini, atau lebih tegas lagi melihat sesuatu melalui kaca mata amalan, tradisi, budaya dan agama orang lain ketika bertindak terhadap orang itu.....

Sekiranya kita menghormati orang lain, maka barulah orang lain akan menghormati kita, tetapi sebaliknya jika kita tidak menghormati orang lain, maka orang lain juga tidak akan menghormati kita, sekurang-kurang nya tidak memusuhi kita....

Thursday, January 15, 2015

NASI LEMAK NESCAFE "O"


IMPIAN SEMALAM

Saya dan isteri telah sedia berada dalam barisan di sebuah restoran KLIA sebelum jam 6 pagi tadi untuk membeli sarapan. Kami berdua berbicang sedikit tentang makanan yang hendak di makan. Nasi goreng, mee mamak, atau nasi lemak. Tiba-tiba seorang wanita separuh umur Cina depan kami tersenyum menoleh kepada kami, katanya dia memang pilih nasi lemak. 

Kami pun menyahut tegurannya, kalau begitu nasi lemak jugalah. Beli satu kongsi berdua. Dia minta nescafe "O" kami minta nescafe dua (bersusu tentunya). Dia berkata lagi "kurang gula"...dan kami sambut dengan ketawa kecil....

Semasa minum dan makan nasi lemak, saya beritahu isteri saya, bahawa hal beginilah yang terjadi di dalam masyarakat berbilang kaum di negara kita sekian lama. Keharmonian terjadi secara tabi'e. tanpa di ada-adakan dengan satu motif yang tertentu.

Pernah saya tinggal di kampung kami lama dulu, semasa saya masih sekolah rendah, hanya terdapat satu keluarga Cina yang tinggal di kampung itu. Satu hari si bapa dalam keluarga itu pergi memburu babi hutan dan berjaya ditangkap dan dibunuhnya, lalu di muatkan ke atas basikal untuk di bawa balik ke rumahnya.

Badan babi itu sebesar anak lembu, terbaring di atas pelantar basikal. Kami orang kampung berkumpul sambil meminta dia berhenti sekejap untuk melihat rupa dan badan binatang itu dari dekat tanpa menyentuhnya.

Lelaki Cina ini mengetahui bahawa babi ialah binatang haram kepada orang Melayu. Dia pun tunjuklah kepada kami kepala dan hidungnya yang berlubang besar, taring, kaki dan ekornya yang pendek saja, serta beberapa anggota badan binatang itu lagi.

Orang kampung berpuas hati dapat melihat binatang liar itu dari dekat, kerana selalunya binatang itu tidak akan dapat dilihat kelibatnya dari dekat, kerana babi hutan terkenal dengan kelinchannya berlari dengan amat pantas menghilangkan diri ketika berjumpa manusia. Tidak terlintas sedikit pun dalam kepala sesiapa untuk bertanya kenapakah mereka harus makan babi dan sebagainya.

Demikianlah mudahnya kehidupan zaman itu dan zaman-zaman yang terkemudian, sebelum suasana keharmonian dan keamanan itu di ganggu gugat oleh golongan-golongan yang mengeruhkan suasana, juga mengganggu gugat kesetabilan masyarakat majmuk dan menimbulkan segala macam rasa sensitiviti yang tidak berkesudahan dalam masyarakat ini.

Pada zaman-zaman terkemudian banyak istilah yang telah diciptakan untuk menggambarkan keharmonian dan persefahaman dalam masyarakat ini. Kita mengenali istilah "unity in diversity" iaitu kesepaduan dalam kepelbagaian. "Agree to disagree" bersetuju untuk berbeza dan istilah-istilah lain lagi yang menggambarkan kesepaduan dan kesatuan masyarakat kita yang beerlaku secara yang sepontan, penuh persaudaraan dan peersefahaman, tanpa perasaan fanatik dan sensitiviti melulu dalam agama, adat istiadat, kaum, etnik dan sebagainya, atau di penuhi oleh persepsi palsu yang di reka-reka oleh ramai orang yang tidak setabil pemikirannya.

Mungkin pada zaman itu masyarakat kita berada dalam sihat dan afiat dari segi jasad dan rohnya, lahir dan batinnya, emosi dan hatinya, serta amat menghayati kehidupan fitrah yang bersih dan suci.

Maka dalam konteks ini, nampaknya segala kegawatan perkauman, keagamaan, adat resam dan cara hidup yang berlaku sekarang ini merupakan manifestasi keadaan mental dan emosi yang sakit dalam jiwa dan diri banyak anggota masyarakat, perasaan dan sentimen mereka itulah yang mungkin menyebabkan kegawatan masyarakat sekarang ini, menjelang tahun-tahun yang kebelakangan di negara kita, ketika semua orang nampaknya mulai menjiwai satu kehidupan yang agak asing dari adat resam dan nilai moral yang harmoni selama ini di dalam negara kita ini.

Dulu semua orang bersembahyang dan mengadap tuhan masing-masing. Tidak terdapat sesiapa pun yang mempersoalkan tentang ibadat dan amalannya kepada Tuhannya. Ramai orang Cina yang meletakkan buah limau di to'kongnya, tanpa disentuh atau dicuri orang, dan orang India, membunyikan loceng ketika maghrib tanda ibadat mereka baru bermula, bersahutan pula dengan seruan azan orang Islam. Semuanya berlalu tanpa persoalan kenapa begitu, kenapa begini...

Saya berkata kepada isteri saya bahawa saya bermimpi akan masa yang silam, dan bercita-cita agar negara kita balik ke zaman kuno, ketika tidak banyak orang yang terlalu pandai berniaga, berternak, berpendidikan dan berpolitik, supaya masyarakat kita kembali ke sejarah lampau, hingga kehidupan kita tidak mengalami cabaran, stress, tension dan resah gelisah, yang banyak juga menyebabkan kesakitan yang dideritai oleh anggota masyarakat, yang ada kalanya membawa kematian mengejut kepada mereka.....

Tetapi terfikir juga saya bahawa roda sejarah telah berpusing ke hadapan dan tidak mungkin akan berpatah kembali ke belakang. Namun seperti biasa, sejarah gemilang dan malapnya sesuatu bangsa itu adalah terpulang kepada bangsa itu untuk menciptakannya..baik buruknya perjalanan masyarakat itu adalah merupakan ciptaan masyarakat itu sendiri....

Sepatutnya semakin banyak ilmu yang berada di dalam dada anggota masyarakat, semakin lumayannya kehidupan kebendaan bangsa itu, dan semakin membangunnya demokrasi dan politik warga negara dan pemimpin sebuah negara itu, maka semakin bertamadun dan positifnya kehidupan masyarakat negara dan bangsa itu, semakin sihat dan harmoninya manusia-manusia yang berada dalam sesebuah negara itu....malah semakin matanglah cara berfikir dan bertindak mereka, semakin positif emosi dan mentaliti mereka....

Fikiran saya terbuntu di situ sahaja, ketika terdengar hebahan di pembesar suara, bahawa jam telah melebihi enam pagi, dan sampailah ketikanya umat Islam bersembahyang subuh....satu pengumuman yang dilaungkan di KLIA itu, yang dulunya tidak pernah bergema suara ini, dan harap-harap tidak adalah sesiapa yang mempersoalkan kenapa pengumuman ini harus di suarakan dengan lantangnya di KLIA ini.....

Kami melangkah ke surau, sementara menunggu pesawat yang akan berangkat pada jam lapan nanti...isteri saya yang pergi dengan rombongan 40 orang wanita, saya ketinggalan berseorangan di belakang...

Wednesday, December 31, 2014

MENJELANG 2015

SEMOGA SEJARAH BURUK UMAT ISLAM AKAN BERAKHIR

Tahun 2014 menyaksikan perpecahan ummah Islam seluruh dunia.  Tanpa mencuba untuk menuding jari kepada pihak lain, umat Islam sendiri sebenarnya yang menyebabkan perpecahan dan kerisis sesama mereka sendiri.
 
Kerisis sesama umat Islam berlaku dalam satu keadaan yang amat parah dan serius, iaitu dengan berlakunya sejarah baru yang berlarutan dengan pertarungan kuasa dan pengaruh, perpecahan kerana aliran mazhab, aliran puak, etnik dan sebagainya, yang membawa kepada pertumpuhan darah, pembunuhan, penculikan dan seribu satu macam keganasan yang amat mencabar nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak Islamiah itu sendiri.
 
Dunia Islam tidak setabil. Ekonominya tercabar. Peperangan antara rakyat dan pemerintah, malah rakyat sesama rakyat, menutup sama sekali arena politik yang sihat, pembangunan ilmu dan pendidikan, semuanya hancur dalam kehancuran gedung ilmu, sekolah dan universiti, bangunan dan industri, pertanian dan perniagaan, malah mecipta sejarah buruk dalam ribuan pelarian perang, dan kelahiran kumpulan-kumpulan ekstrem dan radikal atas nama Islam....
 
Hal ini amat mengelirukan persepsi dan gambaran sebenar tentang Islam, tentang jihad, syahid, perang pada jalan Allah atau jalan syaitan, semuanya menghancurkan pemahaman umat Islam tentang agamanya yang sebenar, erti perang, jihad, berkorban kerana agama dan nafsu, semuanya menjadi kucar kacir dan haru hara dalam pemikiran umat Islam, tua dan muda....
 
Kita amat berharap bahawa menjelang tahun baru 2015, malah menjelang hari keputraan Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awwal sehari dua ini, umat Islam seharunya telah mempelajari banyak perkara dari sejarah hitam mereka .
 
Malah umat Islam di negara kita sendiri pun akan banyak mempelajari dari kesilapan dan kepincangan negara dan umat di negara yang lain. Kehakisan ilmu dan nilai akhlak Islam di mana-mana saja haruslah diambil iktibar oleh segala peringkat rakyat Malaysia.
 
Tanpa peperangan dan pertumpahan darah yang serius di negara kita ini pun, maka bencana alam dalam banjir dan tsunami kecil yang melanda negara kita ini agak cukup untuk mengingatkan kita tentang pengurusan alam dan pencerobohannya yang agak banyak dilakukan oleh tangan kita sendiri.
 
Ketamakan nafsu dan kebendaan manusia yang hilang pertimbangan nilai moral dan kerohaniannya, telah banyak sekali merosakkan tabiat alam, cuaca, sungai, tasik dan lautan negara kita, merossakkan gunung ganang dan bukit bukau, serta hutan belantara kita yang sepatutnya selama ini terpelihara dengan baik....
 
Allah tidak akan mengubah nasib kita, sekiranya kita tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri ...Maka Allah tidak akan mengubah sejarah kita sekiranya kita sendiri tidak berusaha mengubahkannya, mengubah nilai luaran dan dalaman, material dan kerohanian, jiwa dan jasad kita....
 
Demikianlah harapan kita semua. Harapan dan doa kita menjelang tahun baru hari ini........tahun 2015...

Saturday, December 27, 2014

ULANG TAHUN TSUNAMI DAN BANJIR BESAR DI NEGARA KITATANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH

Tanggal 26 Disember 10 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2004, satu peristiwa bencana alam yang pada umumnya tidak pernah kita alami dalam umur kita, telah berlaku, iaitu bencana alam yang bernama Tsunami, ketika lautan memuntahkan airnya setinggi gunung melanda segala bangunan dan mercu tanda bumi, pokok-pokok besar, hutan belantara, termasuk kenderaan dan pengangkutan laut dan darat, yang besar dan kecil, mengalami kemusnahan yang besar, dihanyutkan puluhan kilometre ke darat.
 
Ombak raksaksa menyapu bersih segala bangunan dan objek yang dilandanya menjadi padang jarak pedang tekukur puluhan kilometer, kecuali beberapa buah bangunan seperti Masjid Al-Rahman di Acheh, yang bangunan dasarnya masih dapat bertahan pukulan badai besar itu, kekal tegak di tengah-tengah tanah lapang...............dengan kudrat Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wata'ala.
 
Kini, menjelang penghujung Disember 2014, ketika dunia menyambut 10 tahun peristiwa Tsunami, banyak negara dunia sekali lagi diancam bahana limpahan air dari bumi dan langit, iaitu banjir besar yang mengancam puluhan ribu manusia, termasuk di negara kita, yang sedang bergelut dengan bahaya yang tidak dapat di tahan dan tidak mungkin di lawan itu. 
 
Dunia moden yang telah berkembang pesat dengan kemajuan pertanian dan perindustrian sehingga dapat menguasai bidang-bidang itu dengan rekaciptanya yang tinggi, disusuli pula dengan kemahiran dan penguasaan ilmu paling tinggi dalam era teknologi yang canggih dan maju, sehingga menjadikan sesuatu yang mustahil pada masa lampau itu sebagai sesuatu yang dapat dikuasainya dengan mudah dalam zaman ICT, akhirnya tidak dapat melakukan sesuatu ketika berhadapan dengan peristiwa tsunami dan bencana alam yang hebat ini.
 
Tsunami dan banjir, tanah runtuh dan ribut salji yang besar, gunung merapi dan muntahan labanya yang amat panas, ribut pasir dan gelombang besar puting beliung yang memutarkan muka bumi dan udara, tidak dapat ditahan dan di lawan oleh sebarang ciptaan manusia dengan ilmu sains dan teknologinya.
 
Negara maju dan negara mundur, kaya dan miskin, di Timur dan di Barat, yang dilanda oleh ancaman dan bala ini, akan mengalami nasib yang sama, kemusnahan dan kehancuran, kehilangan nyawa dan harta benda, menjadi manusia yang kerdil yang hanya dapat menonton dan menerima akibatnya yang amat padah dari bencana alam ini.
 
Kita membaca di dalam kitab suci Al-Quran bagaimana umat-umat terdahulu, yang degil dan sombong, yang menentang para Rasul dan Nabi, menentang seruan tauhid dan penyerahan diri kepada Allah yang maha berkuasa, akhirnya menerima nasib yang sama, kemusnahan dan kehancuran, kebanyakannya kerana bencana banjir dan air dari bumi dan langit, yang mengepung dan menenggelam mereka yang degil, hilang lesap dari permukaan bumi, kecuali orang-orang yang beriman.
 
Inilah sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaan-Nya yang di sebut sebagai "Ayat-ayat" Allah untuk menusia berfikir dan menggunakan segala kebijaksanaan dan hikmahnya, untuk memahami kekuasaan Tuhan yang maha esa dan berkuasa, yang pada orang Barat di istilahkan sebagai "Mother Nature" iaitu kejadian alam secara tabi'e tanpa sebarang kuasa lain, iaitu Allah SWT.
 
Falsafah orang yang tidak percayakan kuasa ghaib iaitu Allah SWT, tetap mengingkari kewujudan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi falsafah keagamaan kita orang yang beriman, ialah pengakuan kewujudan Allah SWT yang maha esa.
 
Semoga ketika kita mengingati segala peristiwa duka berlakunya Tsunami 10 tahun yang lalu, dan peristiwa kecil setengah Tsunami yang sedang melanda diri kita sekarang, akan menambahkan iman kita dan memperkuatkan akidah kita tentang kewujudan Allah dan kekuasaan-Nya, yang menguasai langit an bumi, serta seluruh alam ini.
 
Allah SWT mengingatkan kita di dalam surah Al-Sajdah bahawa kita dirasakan-Nya dengan musibah dan azab yang kecil di dunia ini, supaya kita akan lebih menginsafi akan balasan Allah yang lebih besar lagi di akhirat nanti...mudah-mudahan kita kembali yakin kepada Allah....(Ayat 21)
 
Tsunami dan banjir serta bencana alam lain di bumi ini adalah amat kecil musibahnya dan azabnya, jika dibandingkan dengan azab Allah SWT di hari akhirat nanti bagi orang yang mendurhakai-Nya. 
 
 
 
 

Pageviews last month