Tuesday, April 29, 2014

MASJID: PENGGUNAANNYA(Bahagian Kedua)

MASJID: PENGGUNAANYA:
1.    Ketika Baginda Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah al-Munawwarah pada tahun 622 Masehi, masyarakat dan tampuk pemerintahan memerlukan kepada markaz dan pusat pentadbiran, pendidikan, aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya, maka masjid yang didirikan oleh Baginda itulah yang menjadi ibu pejabatnya. 

  Disitulah tempat ibadat, tempat belajar, mesyuarat dan sebagainya yang merupakan aktiviti Baginda bersama penduduk Madinah keseluruhannya.
2.    Fungsi inilah yang selalunya dibangkitkan semula dalam sejarah pertumbuhan masjid di dalam dunia Islam, iaitu yang diharapkan akan menjadi pusat serbaguna, bukan hanya untuk bersembahyang dan berzikir secara ritual kepada Allah SWT sahaja seperti yang difahami dan diterjemahkan selama ini.
3.    
    Bagaimana pun isu ini sering dibicarakan secara teori dan retorik sahaja tanpa sebarang perancangan yang konkrit dan praktikal yang dapat dipraktikkan dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat Islam, oleh itu masjid tetap lahir sebagai tempat ibadat khusus dan aktiviti keagamaan dalam bentuk ibadat dan ritual, tidak menyentuh pengertian dan aktiviti Islam sebagai satu sistem dan cara hidup yang lengkap. Hal ini memerlukan penyelidikan dan kajian lengkap dengan data dan fakta semasa yang menyeluruh sekiranya umat Islam benar-benar serius hendak menjadikan fungsi masjid sebagai satu pusat keagamaan yang menyeluruh.
4.    
  Untuk mengembalikan fungsi masjid seperti yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW dengan mendirikan masjid Quba’, maka konsep masjid itu haruslah dihayati dan diterjemahkan sepenuhnya, kerana masjid Quba’ adalah berfungsikan Masjid Al-Taqwa. Firman Allah SWT “Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar taqwa (Masjid Quba’) sejak hari pertama adalah lebeh patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih”, (bersih fizikal dan spiritual, akal dan hati, ikhlas dan jujur) (Al-Taubah ayat 108)
5.   
   Pengertian dan fungsi ini menolak tektik salah satu kumpulan orang munafik pada zaman Rasulullah SAW yang ingin menggunakan masjid untuk tujuan memecah belahkan orang Islam dan mendatangkan kemudaratan kepada agama dan penganut Islam sendiri. Allah memberikan peringatan dan amaran kepada orang Islam supaya berwaspada terhadap tipu muslihat orang yang cuba memperalatkan masjid untuk tujuan-tujuan yang tertentu yang tidak diredai-Nya.
6.   
    Allah SWT berfirman: “Dan (di antara orang-orang munafik itu) terdapat orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin) untuk kekufuran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah “Kami tidak kehendaki selain dari kebaikan” dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya) Surah Al-Taubah ayat 107.

7.    Para pentafsir menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu, ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentera Rumawi yang akan memerangi kaum Muslimin. Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak menjadi kenyataan, kerana ia mati di Syria, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berikutan dari wahyu yang diterima baginda sesudah kembalinya dari peperangan Tabuk.

               .................bersambung.................

Sunday, April 27, 2014

MASJID: INSTITUSI PENTING UMAT ISLAM


MASJID SEBAGAI INSTITUSI AGUNG UMAT ISLAM

(Bahagian Pertama)

 MASJID: SECEBIS SEJARAH:
1.    Masjid bermula dengan konotasi sujud. Sujud adalah perbuatan hamba kepada Allah SWT yang membawa maksud pengabdian, dan merupakan salah satu manifestasi pengabdian kepada Allah dengan melakukan ibadat. Ibadat sembahyang mengandungi banyak rukun nya, diantaranya  yang paling dominan ialah “sujud” iaitu meletakkan kepala ke atas bumi tanda kekerdilan hamba kepada Tuhannya, Allah SWT. Masjid dengan itu memberikan konsep perhambaan dan pengabdian kepada Allah SWT.
2.    Rasulullah SAW ketika melakukan Hijrah iaitu semasa meletakkan kakinya di Madinah Al-Munawwarah, yang terkenal dengan nama Yathrib, pada tahun 622 Masehi, telah mendirikan masjid Quba’. Dengan itu kota Madinah merupakan kota suci yang di dalamnya tertegak Al-Masjid Al-Nabawi. Baginda juga kembali ke Makkah dan membuka Makkah, yang dengan itu membuka Majsidul-Haram. Kedua-dua buah Majis ini merupakan dua buah masjid agung Islam, tetapi kita merasa amat sedih dengan peristiwa trajis yang menimpa Al-Masjid Al-Aqsa, yang merupakan masjid suci yang ketiga, yang sekarang ini dirampas oleh pemerintahan Yahudi, iaitu di bandar lama Baitul-Maqdis. Al-Masjid Al-Aqsa telah jatuh ke tangan Israel ketika berlaku peperangan diantara Arab dan Israel dalam tahun 1967.
3.    Lambang keagungan Islam yang digambarkan dalam tertegaknya masjid ialah kehadiran sebuah masjid bersejarah dan ajaib serta terbesar yang berada di Eropah, iaitu di Sepanyol, pada masa ini masih tertegak sebagai Masjid, dengan kesan-kesan seni bina Islam dan pahatan ayat2 Al-Quran di dinding dan bumbungnya, iaitu di Cordova, atau nama Arabnya Qurtubah. Sejarah pembinaannya kembali ke tahun 784 – 786 Masehi, dan telah di jadikan Cathedral oleh angkatan bersenjata Kristian yang menakluki Cordova dalam tahun 1236.
Masjid Cordova inilah satu-satunya masjid yang diasaskan oleh Kerajaan Islam yang masih tertegak di bumi Spanyol dibandingkan dengan beberapa buah masjid lain di Toledo, Granada dan Saville yang telah diruntuhkan untuk digantikan dengan binaan gereja. Maka masjid Cordoba ini telah menjadi satu-satunya bangunan bersejarah Islam yang telah ditransformasikan kepada bangunan ibadat Keristian dan merupakan  bangunan agung bersejarah yang menarik pelancong paling ramai dan terkenal.

.....Bersambung......

Thursday, April 10, 2014

Merialisasikan Sifat IHSAN                                          (Bahagian Kelima)

                              PENYELESAIANNYA? PERSOALANNYA?    Bagaimanakah hendak membina istana dan menara Ihsan itu seperti yang dibayangkan di atas, dan seterusnya menyelenggarakannya supaya kukuh sepanjang masa ?
     
a)     Agama? Ya pastinya. Kembali kepada Agama, kepada Al-Quran dan Sunnah? Tentunya. Tapi bagaimana? Adakah kaedahnya terlalu amat simplistik begitu? Apakah dengan menyediakan kayu, paku, simen dan peralatan lain untuk membina rumah, maka sesiapa saja dapat membina rumah itu? Sudah tentu tidak. Diperlukan tukang kayu yang mahir iaitu yang telah sekian lama mengasah bakat dan menimba ilmu dan pengalaman untuk mendapatkan kemahiran membina rumah.

b)     Ihsan dan sifat-sifat integriti lain adalah merupakan satu kemahiran. Maka yang perlu dijawab ialah bagaimanakah menggunakan ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah itu untuk membina peribadi manusia yang menghayati sifat mulia dan baik.? Agama bukan tongkat sakti yang dapat mengubah sesuatu dalam sekelip mata. Agama memerlukan sistem operasional untuk dijadikan pengajaran, penghayatan dan kemahiran untuk digunakan bagi membina insan kamil.

c)     Membina budaya dan nilai-nilai kehidupan yang positif, walau pun tidak beragama? Ya. Ada masyarakat yang tidak kuat beragama, tetapi manusianya mempunyai perwatakan positif. Ada buku yang menyatakan bahawa nilai-nilai baik yang diajar oleh Islam berada dan dihayati di Barat dan di luar dunia Islam, tidak sangat dipraktikkan di dalam masyarakat Islam. Nilai-nilai murni itu telah menjadi budaya mereka dan dihayati sebagai cara hidup merekad)    Menyemak semula undang-undang yang sedia ada dan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada para pesalah dengan harapan bahawa hukuman yang lebih berat akan lebih menakutkan orang yang bakal melakukan kesalahan dan melanggar tatatertib serta peraturan ? Mungkin juga. Tetapi orang yang mahu membuat salah kerana desakan nafsu, kebendaan dan sebagainya, kadang-kadang melupakan hukuman berat, kerana dia lebih mementingkan sifat tamak halobanya yang tidak terbatas.

e)     Maka dalam hal ini agama mempunyai kelebihan untuk menanamkan rasa taqwa kepada Allah dan balasan baik atau jahat pada hari akhirat nanti, iaitu dengan tertanamnya dalam sanubari akan rasa God consciousness/God fearing yang menjadi pendorong untuk manusia beramal soleh dan berakhlak mulia.

f)      Namun bagi umat yang tidak lengkap beragama, atau masyarakat sekular, mereka mungkin mencerminkan hati nurani mereka sebagai kuasa yang mengawal segala tindakan mereka. Mereka mungkin mempunyai conscience yang lebih hidup dan lebih bernyawa dari kita. Segala tindakan yang hendak mereka lakukan adalah berdasarkan rasa hati mereka, sama ada hatinya bersih atau tidak. Atas dasar inilah Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang segumpal darah di dalam badan kita yang menentukan baik atau buruknya jasad kita, iaitu HATI atau QALBU

g)     Namun apa-apa pun keputusan yang dilakukan oleh manusia, maka dirinya itulah yang mengawalnya, tetapi sebagai petani dan peladang, penternak dan tukang masak, jurutera dan ahli perubatan, menteri atau rakyat, dia tidak seharusnya merasa dirinya dapat berlaku baik dan saksama sekiranya dia tidak menjalani latihan, mendapatkan pengetahuan dan kemahiran, sambil berpandukan kepada ajaran luaran yang baik, dan mencerminkan diri dengan cermin dalaman, hati nurani dan nilai kerohaniannya, ketuhanan dan kerasulan, maka barulah dia akan mendapat keperibadian yang sempurna untuk menjadi seorang yang bersifat dengan sifat Ihsan, yang dinamakan sebagai Muhsin.h)    Menjadi manusia sempurna di sisi Allah dan seluruh hamba-Nya, seorang itu mestilah berjihad, bukan berjihad dengan mengangkat senjata di medan perang, tetapi berjihad melawan hawa nafsunya, melawan bisikan iblis dan syaitan yang menjadi musuh nombor satu anak Adam, dan berjihad untuk mendapatkan rohani yang suci dan bersih.


                     SELESAI...................


Tuesday, April 8, 2014

Bangunan Ihsan

Menguatkan Rumah Ihsan                                  (Bahagian Keempat)

      Rumah yang terbina dengan penghuninya yang seimbang dan perkasa itu haruslah mengalami proses penyelenggaraan yang konsisten. Penghuninya sendirilah yang seharusnya menjadi penyelenggara, jangan biarkan debu-debu melekat di mana saja tanpa dibersihkan, kerana kalau tidak dibersihkan maka debu-debu itu akan kekal menjadi racun yang memakan diri penghuninya, maka takrifan Ihsan, integriti, ikhlas, dan sebagainya mulai berubah.


2.     Jadual penyelenggaraan bangunan ini haruslah disusun begitu rupa dengan masanya yang amat tepat, jenis penyelenggaraan yang berbagai-bagai, hal inilah yang menjelma di dalam sistem pendidikan, formal dan tidak formal, kempen-kempen, peranan institusi sosial, budaya, agama, swasta dan kerajaan, , kerana bangunan yang kukuh bagaimana pun, yang mengambil masa sepanjang hayat untuk dibina, sekiranya tidak di selenggara dengan berjadual dan halusi, tidak diperiksa dan diperbaiki, maka binaan itu mungkin akan runtuh menyembah bumi dalam masa beberapa saat sahaja

3.     Ihsan adalah “cinta” atau love. Ihsan membantu orang untuk mendefinisikan apakah “cinta”. Cinta kepada Tuhan, kerana hamba-Nya berbakti kepada-Nya sebab Dia sentiasa mengawasi hamba-Nya. Hamba-Nya menerima balasan berganda-ganda ketika masih berada di dalam dunia lagi, kehidupan yang sejahtera dan berkat, rezeki yang murah, keharmonian di antara minda dan jasad peace of mind.

4.     Demikianlah juga cinta murni dan ikhlas kepada pasangan hidup, keluarga, sahabat handai, kepada sesama manusia, orang yang memimpin atau dipimpin, rakyat atau raja, bos atau pekerja am, masing-masing merasakan cinta kepada orang lain, dan cinta mereka berbalas, tanpa merasa bersalah, tanpa takut dan gerun, hidup amat mudah, tidur lena, sentiasa merasa aman di bawah panas terik, atau curahan hujan yang lebat.


5.     Rasulullah menerangkan bahawa “Setiap penyakit ada ubatnya, kecuali tua dan mati”. Kalau seorang manusia itu merasa dirinya telah dihinggapi penyakit atau hampir “mati” kerana salah laku, rasuah, jenayah, zalim, “membuat bendang di atas belakang kawan” menangguk di air keruh, menjadi ikan jerung atau anak seluang, maka dalam keadaan “sakit hati” nya itu ia hendaklah mencari penawar dan ubat, iaitu taubat dengan segala syarat rukunnya, maka ia akan menjadi sihat kembali, insya’Allah.
6.  Nabi Adam Alaihis-salam dan isterinya Hawa' pernah melakukan kesalahan dengan memakan buah larangan, dan akibatnya mereka berdua yang bertanggung jawab melakukan kesalahan ini kepada Allah, akhirnya dikeluarkan dari Syurga, maka mereka bertaubat dan memohon keampunan dari Allah.
7.  Apabila taubat mereka diterima maka mereka berdua melafazkan ungkapan yang menunjukkan pengakuan mereka yang telah melakukan kesalahan, dan bersyukur kerana taubat mereka di terima Allah, dan tentunya tidak akan mereka lakukan lagi sebarang kesalahan kepada Allah.
8.  Ungkapan itu seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, dan yang sering kita baca dalam doa kita, berbunyi "Tuhan kami. kami telah menzalimi diri kami sendiri (kerana melakukan kesalahan terhadap Engkau), maka sekiranya tidak Engkau ampaunkan kami dan mengasihani kami, necaya jadilah kami sebahagian dari orang-orang yang rugi"...

Bersambung........................

Sunday, April 6, 2014

Ihsan sebagai satu cara hidup

                            (Bahagian Ketiga)

BAGAIMANAKAH MEMBUDAYAKAN IHSAN?

1.      Ihsan seharusnya menjadi budaya insan yang diamalkan sepanjang hayat sebagai tabiat dan darah dagingnya. Budaya ialah cara hidup, adat dan tradisi yang merupakan komitmen seseorang tanpa dipaksa dari luar. Ajaran agama menjadi satu unsur terpenting dalam membudayakan sifat-sifat baik seperti Ihsan ini. Tetapi berbeza dari amalan budaya lain yang diwarisi dari ibu bapa dan nenek moyang, sifat ihsan, integriti, amanah dan sebagainya adalah merupakan satu bibit atau biji benih yang seharusnya ditanam dari awal lagi, disiram, dibajai sehingga mengeluarkan bunga dan buah. Ertinya, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membudayakanb sifat yang baik seperti ihsan ini. Ibu bapa di rumah, guru-guru di sekolah, ketua pejabat, majikan, komuniti, para pengajar dan penceramah di surau, masjid, perkhemahan, dan lain-lain, hendaklah sama-sama memainkan peranan dalam mendidik semua peringkat supaya sifat baik ini menjadi satu nilai yang dihayati dan dipraktiskan sepanjang masa dalam semua aspek kehidupan.

2.     Sifat-sifat ini adalah merupakan sifat “fitrah” manusia yang dijadikan suci dan bersih, tetapi persekitaran dan latar belakang kehidupan manusia, sering mencemarkan sifat suci ini, dan kehadiran iblis serta syaitan dalam bentuk manusia atau lain-lain, akan mengubah tabi’i manusia yang bersih itu.

3.     Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersih, tetapi ia juga memerlukan “anti body” yang kuat untuk menghadapi segala macam virus, kuman, pencemaran air dan udara serta lain-lain yang sentiasa menyerang daya tahannya, dan membawa berbagai-bagai penyakit merbahaya, termasuk “penyakit hati” yang sering disifatkan oleh Al-Quran sebagai satu penyakit yang amat serius.

4.     Manusia haruslah membina bangunan untuk tempat tinggalnya dengan mengorek sebuah lubang di dalam “hati”nya sebagai asas bagi membina foundation rumah tersebut bagi mendirikan tiang, dinding, tingkap dan pintu serta bumbungnya.


Dalam proses itu, asas atau foundation tersebut biasanya harus diletakkan oleh ibu bapa, guru-guru, para ilmuan, agamawan, ketua masyarakat, ustaz ustazah, profesor, ketua pejabat, pegawai daerah, penghulu, ketua kampung dan semua peringkat "pemimpin"  secara yang betul dan kukuh. Si anak didik itu akan meneruskan "kerja pembinaan", dengan mendirikan dinding yang kuat untuk melawan arus angin kencang, atau air banjir, tingkap yang mencerminkan ketelusan, juga untuk check and balance”, pintu yang sering terbuka untuk pembaikan diri, sikap dan pandangan yang agak silap, dan bumbung yang berfungsi sebagai perisai dan penghadang dari hujan ribut, panas terik matahari yang boleh menjejaskan kesejahteraan penghuninya.

Inilah ibaratnya Ihsan yang dapat digambarkan sebagai sebuah binaan dan bangunan yang kukuh, telus, terbuka, tahan ribut kencang, malahan tsunami yang tidak mungkin menggugat keteguhan bangunan ini...Dan sekiranya kekuatan bangunan ini tergugat dan mengalami rempuhan yang melemahkannya, atau mencabar kekuatan asasnya, maka bangunan ini hendaklah segera di utuhkan, di perkuatkan dan kalau perlu dibina kembali menjadi lebih kukuh dari asalnya...

Inilah maknanya pendidikan dan pengukuhan yang sentiasa dilaksanakan oleh semua golongan di dalam masyarakat sesuatu komuniti dan bangsa itu.


                                                Bersambung...........

Saturday, April 5, 2014

Etika Islam : Ihsan
                                 (Bahagian Kedua)

                  KAEDAH PENYAMPAIAN BERKESAN

                           
1.     Orang yang bersifat dengan sifat Ihsan sentiasa

a)     Menguasai komunikasi yang berkesan
b)    Bahasa yang bersopan dan beradab. “Terima kasih” “Maaf” “Silakan” “Tolong buat begini...” “Sila ke kaunter sebelah..”
c)     Menguasai ciri-ciri psikologi secara umum bagi mendidik orang awam, bukan mengajar atau menghukum
d)    Mengimbangi sistem penyampaian berlandaskan keikhlasan, keadilan dan kebajikan
e)     Mengelakkan sebarang prasangka kerana kepentingan kaum kerabat, sahabat rapat, ideologi politik partisan dan taksub agama
f)      Sentiasa meletakkan diri di tempat orang lain iaitu sebagai “pelanggan” “pengunjung kaunter” “pemohon lesen, paspot, penjual tanah/rumah” “orang tua atau muda” “pensyarah universiti atau peladang” dan sebagainya yang berurusan dengan Pegawai, kerana semua golongan itu dapat memahami bahasa yang sama, tetapi segala komunikasi dan arahan haruslah sesuai dengan tahap pemikiran dan pemahaman mereka masing-masing
g)     Segala janji, komitmen dengan orang awam haruslah dikotakan dengan segera. “Esok datang lagi” maknanya esok selesai. Kalau terdapat halangan, segera beritahu “Maaf, esok tak dapat selesai, sila datang hari Rabu minggu hadapan”.

h)    Ihsan harus bersaksikan Tuhan, Dia mengawasi segala-galanya yang berlaku, baik atau sebaliknya, dan komitmen ini berterusan sepanjang hayat, melampaui hingga ke hari akhirat.
i)   Menghayati nilai moral dan akhlak yang baik. Kalau Ibadat merupakan "sekolah" tempat mempelajari segala peraturan dan adab berhubungan dengan Allah, maka pelajaran ini mestilah dibawa dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perangai dan tingkah laku yang baik sesama manusia, hormat menghormati, membentuk sikap dan etika yang tinggi nilainya, bersih hati dan jiwa.
j)   Maka Ihsan menjelma dalam sifat tanggungjawab, budi pekerti, sopan santun, bekerja keras dan bersungguh-sungguh, menghormati waktu, berdisiplin, ikhlas dan jujur. Semuanya dilakukan sebagai penghayatan dari roh ibadat yang wajib dilakukan kepada Allah, dan hal ini menjelma menjadi sifat mulia yang membentuk akhlak dan budi pekerti, moral dan etika hidup untuk kesejahteraan semua....untuk dunia dan akhirat..
k)  Muslim yang komited dengan amal ibadatnya sepatutnya menjadi seorang yang lebih bersifat dengan sifat Ihsan, kerana dalam amal ibadatnya dia meraikan disiplin, peraturan, bersih jasmani dan rohani, fokus kepada amalannya, akan menghabiskan ibadatnya dalam keadaan yang sempurna, berusaha meningkatkan mutu ibadatnya supaya sampai ke tahap cemerlang, ikhlas dan jujur dalam amalannya, menghormati waktu dan mengurusnya dengan baik sekali, dan berusaha keras melengkapkan amal ibadatnya seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
l)   Hal-hal inilah yang seharusnya dihayati dan diamalkan di dalam semua tugas dan kerjanya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Hidupnya bukanlah hanya untuk ibadat "ritual" dan amalan fardu ain sahaja, tetapi dalam tanggung jawab dan tugas kemasyarakatannya juga haruslah dilakukan seperti dia melakukan ibadatnya kepada Allah. Nilai-nilai amal ibadatnya hendaklah dihayati dan diraikan ketika menjalankan tugas nya di pejabat, kilang, sekolah, universiti, dalam makmal, di ladang, dan dalam semua aspek kerjayanya supaya kerja hariannya juga sempurna, seperti amal ibadatnya yang seharusnya dilakukan dengan sesempurna mungkin.... 

     Bersambung..................

Thursday, April 3, 2014

Menghayati Etika Islam

IHSAN DALAM  KEHIDUPAN MANUSIA

(Bahagian Pertama)


APAKAH DEFINISI IHSAN

1.     Ihsan bermakna kesempurnaan (Perfection/Excellence) penghayatan dari Iman (keyakinan dalaman) yang menjelma dalam tindakan dan amalan, yang mempunyai hubungan rapat dengan tanggungjawab sosial yang berdasarkan komitmen agama dan ketuhanan (God fearing/God consciousness)

2.     Rasulullah SAW dalam Hadith yang terkenal dengan nama Hadith Jibril, telah menjelaskan hal ini secara peribadi iaitu Ihsan bermakna Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya dan sekiranya kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadith Riwayat Imam Bukhari dan Muslim

3.     Ihsan dalam pengertian ini ialah “melakukan sesuatu yang baik” dan merupakan salah satu dari tiga dimensi dasar agama, iaitu Islam, Iman dan Ihsan. Islam menekankan tentang “apa yang anda mesti lakukan”, Iman “kenapakah seorang harus melakukan” maka Ihsan secara prinsipnya adalah tindakan yang dilakukan dengan “niat” yang keluar dari dalam hati.

4.     Ihsan merangkumi semua sifat baik menurut istilah agama seperti taqwa, iman, amanah, syukur, sabar dan ikhlas, dan merangkumi istilah moden seperti integriti, benar, telus, bijaksana, adil, rajin, tekun dan lain-lain sifat kecemerlangan insan.

5.     Allah SWT berfirman yang bermaksud Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan ihsan, dan memberikan hak kaum keluarga, dan (Dia) melarang (kamu) daripada melakukan keburukan dan kemungkaran serta kezaliman. Dia mengingatkan kamu semoga kamu mengambil pelajaran. Surah Al-Nahl ayat 90


SIAPAKAH YANG SEHARUSNYA BERSIFAT IHSAN?

6.     Semua orang seharusnya bersifat dengan sifat Ihsan. Di antara perlaksanaan sifat Ihsan ialah

a)     Memaafkan kesalahan orang lain
b)    Membelanjakan harta ke jalan yang berkebajikan
c)     Menentang bisikan dan perintah syaitan dan iblis
d)    Bersifat pemurah
e)     Merendah diri
f)      Taqwa
g)     Sabar dan berani kerana benar

7.     Orang yang mendapat “kuasa” lebih memerlukan sifat Ihsan, demikian juga orang yang berharta, berpangkat, berilmu, berketurunan, berpengaruh dan sebagainya. Sebaliknya orang fakir miskin, jahil, menganggur juga memerlukan sifat Ihsan

8.     Ihsan tidak akan terlaksana dalam perkara-perkara yang berikut :

a)     Keputusan yang dibuat dengan mengorbankan bisikan hati suci dan iman
b)    Keputusan yang sangat mudah dibuat untuk semua keadaan
c)     Berserah kepada tekanan kawan, kerana “semua orang melakukannya”
d)    Semata-mata untuk “menyelamatkan” keadaan dan seseorang atau sekumpulan tertentu
e)     “Tak akan ada orang tahu”
f)      “Buat dulu, kemudian taubat”
g)     “Mana ada dosa pahala dalam dunia ini”
h)    ????


Bersambung.....................

Pageviews last month