ISU SEMASA YANG MERBAHAYA
Apakah Islam benarkan keganasan?
ISU penglibatan umat Islam negara ini di dalam gerakan bersenjata di arena krisis politik di negara-negara Asia Barat adalah merupakan isu besar yang tidak harus dipandang ringan.
Kita perlu prihatin mengenai laporan-laporan dan berita-berita yang menyatakan bahawa beberapa orang rakyat kita yang telah turut serta berjuang di dalam kumpulan bersenjata di sana seperti di Iraq dan Syria.

Malah yang terbarunya ialah berita tentang kematian seorang rakyat kita di Syria yang menyertai golongan pemberontak Syria menentang kerajaan Basshar Al Asad, baru-baru.

Sungguh pun penglibatan mereka di dalam golongan tersebut merupakan penglibatan peribadi atas dasar ajaran agama atau fahaman politik yang mereka pegang, tetapi negara kita sebagai sebuah negara Islam yang mempunyai pemerintahan berdasarkan Perlembagaan demokrasi, kekuatan Islam yang dilambangkan oleh kedaulatan Raja-Raja Melayu dan mempunyai perundangan yang amat jelas menentang keganasan.

Maka saya rasa kita haruslah menjadikan isu penglibatan rakyat negara ini dalam krisis tersebut sebagai sesuatu yang seharusnya ditangani dengan penuh hikmah dan bijaksana, berlandaskan ajaran Islam yang suci.

Imej Islam di negara kita yang terkenal sebagai sebagai sebuah negara moderat, aman dan damai, mengamalkan konsep wasatiyyah, berperaturan dan menonjol sebagai sebuah negara yang berperadaban dan bertamadun, akan tercalar dengan penglibatan anak negara kita di dalam gerakan radikal di luar negara itu.
Refleksi yang negatif dalam hal ini akan menjatuhkan maruah dan amalan agama Islam itu sendiri pada pandangan mata dunia.

Saya merasakan bahawa dalam hal ini kita berkewajipan mengkaji dan mencari sebab-sebab kenapakah rakyat negara kita terdorong untuk mencampuri perjuangan golongan bersenjata dan melakukan pertumpahan darah dan pembunuhan itu.

Besar kemungkinan bahawa mereka telah terpengaruh dengan fatwa-fatwa yang mereka yakini bahawa mereka adalah merupakan para pejuang yang mahu mempertahankan ajaran agama dan umat Islam dari musuh-musuh mereka yang menentang agama dan menentang Allah, oleh itu sekiranya mereka mati, maka mereka adalah mati syahid yang bakal mengambil jalan mudah memasuki syurga.

Mereka beriman kepada ajaran yang mengatakan bahawa mereka adalah berjihad kerana agama, dan sesiapa yang menentang mereka, termasuk para penentang yang beragama Islam sendiri, adalah merupakan musuh yang seharusnya dihapuskan, termasuk membunuh para musuh mereka itu.

Kewajipan kita sekarang ialah membetulkan tanggapan ini, iaitu menjawab persoalan: apakah sebenarnya perjuangan bersenjata dengan melakukan pembunuhan dan pertumpahan darah, terutamanya di antara sesama umat Islam itu, merupakan jihad yang direstui oleh agama kita?

Persoalan lain yang ditimbulkan ialah: apakah makna dan takrif jihad di dalam ajaran agama Islam, dan bilakah tindakan mengangkat senjata menentang musuh kita itu seharusnya dilakukan oleh orang Islam dalam pengertian berjihad pada jalan Allah?
Konsep dan takrifan jihad dari syariah Islam adalah amanat penting difahami oleh orang Islam sebelum menentukan bahawa perjuangan mengangkat senjata itu dapat dilakukan sebagai satu perjuangan kerana agama dan kerana Allah.

Oleh itu, proses mendidik umat kita dengan pengajaran yang betul tentang Islam haruslah dilakukan dengan serius dan menyeluruh, terutamanya di dalam kes yang melibatkan keganasan dan pertumpahan darah yang dialami sekarang ini di dalam masyarakat dan negara-negara Islam sendiri, di bumi para anbiya' dan rasul itu.
Dorongan gerakan radikal dan perjuangan bersenjata di antara golongan-golongan yang bertentangan sekarang ini sebenarnya muncul di mana-mana saja.

Malah perjuangan bersenjata di antara golongan yang bertentangan ini bukanlah hanya didorong oleh fahaman agama seperti yang berlaku dalam kalangan penganut agama, malah pertelagahan bersenjata itu sering juga ditimbulkan oleh anasir-anasir politik yang bertentangan, seperti yang berlaku di Sri Langka, Sepanyol dan lain-lain lagi.

Pada saya, dalam menangani krisis dan pertentangan ini, kita haruslah mengkaji dan menganalisis isu-isu agama dan politik yang bersifat melampau, fanatik dan hubungannya dengan sentimen manusia, polarisasi kaum, agama dan politik di antara masyarakat manusia sendiri, kemudian barulah kita mencari jawapan yang sebenarnya dalam mengatasi masalah kemanusiaan ini.

Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri