Etika Islam : Ihsan
                                 (Bahagian Kedua)

                  KAEDAH PENYAMPAIAN BERKESAN

                           
1.     Orang yang bersifat dengan sifat Ihsan sentiasa

a)     Menguasai komunikasi yang berkesan
b)    Bahasa yang bersopan dan beradab. “Terima kasih” “Maaf” “Silakan” “Tolong buat begini...” “Sila ke kaunter sebelah..”
c)     Menguasai ciri-ciri psikologi secara umum bagi mendidik orang awam, bukan mengajar atau menghukum
d)    Mengimbangi sistem penyampaian berlandaskan keikhlasan, keadilan dan kebajikan
e)     Mengelakkan sebarang prasangka kerana kepentingan kaum kerabat, sahabat rapat, ideologi politik partisan dan taksub agama
f)      Sentiasa meletakkan diri di tempat orang lain iaitu sebagai “pelanggan” “pengunjung kaunter” “pemohon lesen, paspot, penjual tanah/rumah” “orang tua atau muda” “pensyarah universiti atau peladang” dan sebagainya yang berurusan dengan Pegawai, kerana semua golongan itu dapat memahami bahasa yang sama, tetapi segala komunikasi dan arahan haruslah sesuai dengan tahap pemikiran dan pemahaman mereka masing-masing
g)     Segala janji, komitmen dengan orang awam haruslah dikotakan dengan segera. “Esok datang lagi” maknanya esok selesai. Kalau terdapat halangan, segera beritahu “Maaf, esok tak dapat selesai, sila datang hari Rabu minggu hadapan”.

h)    Ihsan harus bersaksikan Tuhan, Dia mengawasi segala-galanya yang berlaku, baik atau sebaliknya, dan komitmen ini berterusan sepanjang hayat, melampaui hingga ke hari akhirat.
i)   Menghayati nilai moral dan akhlak yang baik. Kalau Ibadat merupakan "sekolah" tempat mempelajari segala peraturan dan adab berhubungan dengan Allah, maka pelajaran ini mestilah dibawa dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perangai dan tingkah laku yang baik sesama manusia, hormat menghormati, membentuk sikap dan etika yang tinggi nilainya, bersih hati dan jiwa.
j)   Maka Ihsan menjelma dalam sifat tanggungjawab, budi pekerti, sopan santun, bekerja keras dan bersungguh-sungguh, menghormati waktu, berdisiplin, ikhlas dan jujur. Semuanya dilakukan sebagai penghayatan dari roh ibadat yang wajib dilakukan kepada Allah, dan hal ini menjelma menjadi sifat mulia yang membentuk akhlak dan budi pekerti, moral dan etika hidup untuk kesejahteraan semua....untuk dunia dan akhirat..
k)  Muslim yang komited dengan amal ibadatnya sepatutnya menjadi seorang yang lebih bersifat dengan sifat Ihsan, kerana dalam amal ibadatnya dia meraikan disiplin, peraturan, bersih jasmani dan rohani, fokus kepada amalannya, akan menghabiskan ibadatnya dalam keadaan yang sempurna, berusaha meningkatkan mutu ibadatnya supaya sampai ke tahap cemerlang, ikhlas dan jujur dalam amalannya, menghormati waktu dan mengurusnya dengan baik sekali, dan berusaha keras melengkapkan amal ibadatnya seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
l)   Hal-hal inilah yang seharusnya dihayati dan diamalkan di dalam semua tugas dan kerjanya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Hidupnya bukanlah hanya untuk ibadat "ritual" dan amalan fardu ain sahaja, tetapi dalam tanggung jawab dan tugas kemasyarakatannya juga haruslah dilakukan seperti dia melakukan ibadatnya kepada Allah. Nilai-nilai amal ibadatnya hendaklah dihayati dan diraikan ketika menjalankan tugas nya di pejabat, kilang, sekolah, universiti, dalam makmal, di ladang, dan dalam semua aspek kerjayanya supaya kerja hariannya juga sempurna, seperti amal ibadatnya yang seharusnya dilakukan dengan sesempurna mungkin.... 

     Bersambung..................

Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri