Merialisasikan Sifat IHSAN                                          (Bahagian Kelima)

                              PENYELESAIANNYA? PERSOALANNYA?    Bagaimanakah hendak membina istana dan menara Ihsan itu seperti yang dibayangkan di atas, dan seterusnya menyelenggarakannya supaya kukuh sepanjang masa ?
     
a)     Agama? Ya pastinya. Kembali kepada Agama, kepada Al-Quran dan Sunnah? Tentunya. Tapi bagaimana? Adakah kaedahnya terlalu amat simplistik begitu? Apakah dengan menyediakan kayu, paku, simen dan peralatan lain untuk membina rumah, maka sesiapa saja dapat membina rumah itu? Sudah tentu tidak. Diperlukan tukang kayu yang mahir iaitu yang telah sekian lama mengasah bakat dan menimba ilmu dan pengalaman untuk mendapatkan kemahiran membina rumah.

b)     Ihsan dan sifat-sifat integriti lain adalah merupakan satu kemahiran. Maka yang perlu dijawab ialah bagaimanakah menggunakan ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah itu untuk membina peribadi manusia yang menghayati sifat mulia dan baik.? Agama bukan tongkat sakti yang dapat mengubah sesuatu dalam sekelip mata. Agama memerlukan sistem operasional untuk dijadikan pengajaran, penghayatan dan kemahiran untuk digunakan bagi membina insan kamil.

c)     Membina budaya dan nilai-nilai kehidupan yang positif, walau pun tidak beragama? Ya. Ada masyarakat yang tidak kuat beragama, tetapi manusianya mempunyai perwatakan positif. Ada buku yang menyatakan bahawa nilai-nilai baik yang diajar oleh Islam berada dan dihayati di Barat dan di luar dunia Islam, tidak sangat dipraktikkan di dalam masyarakat Islam. Nilai-nilai murni itu telah menjadi budaya mereka dan dihayati sebagai cara hidup merekad)    Menyemak semula undang-undang yang sedia ada dan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada para pesalah dengan harapan bahawa hukuman yang lebih berat akan lebih menakutkan orang yang bakal melakukan kesalahan dan melanggar tatatertib serta peraturan ? Mungkin juga. Tetapi orang yang mahu membuat salah kerana desakan nafsu, kebendaan dan sebagainya, kadang-kadang melupakan hukuman berat, kerana dia lebih mementingkan sifat tamak halobanya yang tidak terbatas.

e)     Maka dalam hal ini agama mempunyai kelebihan untuk menanamkan rasa taqwa kepada Allah dan balasan baik atau jahat pada hari akhirat nanti, iaitu dengan tertanamnya dalam sanubari akan rasa God consciousness/God fearing yang menjadi pendorong untuk manusia beramal soleh dan berakhlak mulia.

f)      Namun bagi umat yang tidak lengkap beragama, atau masyarakat sekular, mereka mungkin mencerminkan hati nurani mereka sebagai kuasa yang mengawal segala tindakan mereka. Mereka mungkin mempunyai conscience yang lebih hidup dan lebih bernyawa dari kita. Segala tindakan yang hendak mereka lakukan adalah berdasarkan rasa hati mereka, sama ada hatinya bersih atau tidak. Atas dasar inilah Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang segumpal darah di dalam badan kita yang menentukan baik atau buruknya jasad kita, iaitu HATI atau QALBU

g)     Namun apa-apa pun keputusan yang dilakukan oleh manusia, maka dirinya itulah yang mengawalnya, tetapi sebagai petani dan peladang, penternak dan tukang masak, jurutera dan ahli perubatan, menteri atau rakyat, dia tidak seharusnya merasa dirinya dapat berlaku baik dan saksama sekiranya dia tidak menjalani latihan, mendapatkan pengetahuan dan kemahiran, sambil berpandukan kepada ajaran luaran yang baik, dan mencerminkan diri dengan cermin dalaman, hati nurani dan nilai kerohaniannya, ketuhanan dan kerasulan, maka barulah dia akan mendapat keperibadian yang sempurna untuk menjadi seorang yang bersifat dengan sifat Ihsan, yang dinamakan sebagai Muhsin.h)    Menjadi manusia sempurna di sisi Allah dan seluruh hamba-Nya, seorang itu mestilah berjihad, bukan berjihad dengan mengangkat senjata di medan perang, tetapi berjihad melawan hawa nafsunya, melawan bisikan iblis dan syaitan yang menjadi musuh nombor satu anak Adam, dan berjihad untuk mendapatkan rohani yang suci dan bersih.


                     SELESAI...................


Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri

TURKI DAN MALAYSIA