Majlis Agama Islam Negeri- Negeri Perlu Selaraskan .....


Bubarkan Perkahwinan Sebelum Menganut Islam


Demikianlah keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang disiarkan oleh media pada hari ini dan mendapat sanjungan banyak pihak sebagai satu jalan bagi menyelesaikan masalah yang timbul selama ini di negara kita sehingga terbawa-bawa ke dalam mahkamah.
Memang dari segi konsep cadangan ini nampaknya merupakan satu penyelesaian yang baik, tetapi dari segi kesatuan dasar yang seharusnya mencerminkan kesepaduan umat Islam di negeri-negeri di Malaysia adalah agak menyimpang dari ruh kesatuan Islam dan kesepakatan ummah kita, apa lagi yang melambangkan imej Islam yang merupakan agama Persekutuan di dalam Perlembagaan kita.
Saya berpendapat bahawa satu langkah penyelarasan dan korordinasi di antara semua Majlis Agama Islam Negeri haruslah di usahakan agar kesatuan pemikiran dan pendirian yang sama oleh semua negeri dapat diperolehi sebagai satu suara pihak berkuasa agama keseluruhannya di negara kita.
Keputusan seperti ini sebenarnya mungkin membuka ruang yang lebih luas kepada perselisihan faham dan pendirian di antara Majlis-Majlis Agama Islam Negeri di negara kita kerana dari awalnya tidak di perolehi kata sepakat dan pendirian bersama yang berasaskan hukum dan amalan agama kita, yang mungkin  melibatkan fatwa atau prinsip dan dasar Islam yang tertentu.
Negara kita mempunyai badan-badan tertinggi dalam menyelaraskan isu-isu hal ehwal Islam seperti Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) dan Majlis Fatwa Kebangsaan. MKI di pengerusikan oleh YAB Perdana Menteri dan dianggotai oleh wakil-wakil negeri. Majlis Fatwa Kebangsaan pula dianggotai oleh semua Mufti negeri. Maka badan ini haruslah terlibat dalam menggubal satu peraturan dan keputusan yang melibatkan pengurusan serta perlaksanaan hal ehwal Islam seluruhnya di negara ini sebagai satu langkah strategik bersama di antara agensa-agensi agama Islam di seluruh negara.
Kita semua sedar akan agenda liberalisme dan ancaman medianya  yang amat cenderung mencabar akan kesatuan dan kekuatan ummah Islam dan agamanya sekarang ini. Maka untuk mengelakkan cabaran itu kita perlulah sentiasa menyusun agenda kita yang lebih menggambarkan kesatuan umat kita dalam isu-isu keagamaannya.

Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri