DARUL ISLAM: ADAKAH MAKNANYA NEGARA ISLAM?
  DARUL-ISLAM: NEGARA  ISLAM

                                          


ISTILAH  ‘DARUL-ISLAM’ ADALAH DIGUNAKAN BAGI   NEGARA YANG TERTEGAK DI ATAS DASAR SYARIAT ISLAM DAN SISTEMNYA.

ISTILAH MODEN OLEH AL-MAUDUDI DAN RASHID RIDHA :  “ISLAMIC STATE” IAITU : OTORITI UTAMA IALAH PADA ALLAH SWT, KUASA MANUSIA ADALAH TERBATAS UNTUK MENGENDALIKAN NEGARA SESUAI DENGAN SYARA’

ADA PANDANGAN KEDUA TENTANG DARUL ISLAM, IAITU MAJORITI PENDUDUKNYA ADALAH ORANG ISLAM WALAU PUN SISTEM SYARIAT ISLAM TIDAK BERJALAN SEPENUHNYA (ABU ZAHARAH CENDERUNG KEPADA PANDANGAN INI YANG DIPETIK DARI ABU HANIFAH –AL-JARIMAH WAL-UQUBAH FI AL-FIQH AL-ISLAMI, TETAPI DIHARAPKAN SUPAYA UNDANG-UNDANG DARI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DIJALANKAN  DAN DIAMALKAN SEHINGGA SEMPURNA

MALAYSIA ADALAH DARUL ISLAM ATAU NEGARA ISLAM MENGIKUT SYARIAH, BUKANNYA DARUL KUFR ATAU DARUL HARB. UMAT ISLAM HARUSLAH MEMPERTAHANKANNYA.

ALMAWARDI DI DALAM “AL-AHKAM AL-SULTANIAAH”  MENERANGKAN KEWAJIPAN KHALIFAH, IAITU PEMERINTAH NEGARA ISLAM DALAM PERKARA-PERKARA BERIKUT :

(1)MENJAGA AGAMA DALAM BENTUK ASALNYA. PARA PENYELEWENG DAN PENGAJAR AJARAN SESAT    MESTILAH DIBUKTIKAN KESESATANNYA DAN DITERANGKAN JALAN YANG BETUL KEPADANYA, SERTA DIAMBIL TINDAKAN YANG SESUAI SUPAYA AGAMA TIDAK MENJADI ROSAK DAN TIDAK MENYESATKAN UMAT. HAL INILAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN, TERMASUK KERAJAAN NEGERI, MELALUI MAJLIS AGAMA, MAHKAMAH SYARIAH DAN SEBAGAINYA.

(2)MENJALANKAN KEADILAN MELALUI PROSES UNDANG-UNDANG.

(3)MENJAGA KAWASAN NEGERI, KESELAMATAN PARA PENDUDUKNYA, TERMASUK KAUM WANITA, DALAM MENCARI REZEKI DENGAN AMAN TANPA GANGGUAN KE ATAS DIRI MEREKA ATAU HARTA BENDA MEREKA.

(4)MENJAGA NEGARA DENGAN MEWUJUDKAN KUBU DAN BENTENG AGAR TIDAK DICEROBOHI OLEH MUSUH, DAN DARAH ORANG ISLAM SERTA KAFIR ZIMMI TIDAK DITUMPAHKAN OLEH MUSUH. HAL INI MEWAJIBKAN JIHAD DALAM KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN JIHAD ITU DILANCARKAN.

(5)MENJALANKAN PUNGUTAN ZAKAT DAN CUKAI, IAITU HARTA BUKAN ISLAM.  HAL INI JUGA MERUJUK KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERLANDASKAN SISTEM ISLAM. PENGURUSAN EKONOMI YANG BAIK JUGA TERMASUK DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI TEKANAN MUSUH.

(6)MEMBAYAR UPAH DAN GAJI KEPADA ORANG-ORANG YANG BERHAK TANPA LEWAT.

(7)MEMPASTIKAN BAHAWA ORANG-ORANG YANG BERAMANAH SAHAJA DILANTIK UNTUK BERTUGAS, SUPAYA DENGAN ITU MEREKA MAMPU BERTUGAS DENGAN BAIK. USAHA MENJADIKAN PERKHIDMAATAN AWAM YANG BERSIH, CEKAP DAN AMANAH MERUPAKAN PROGRAM BERLANDASKAN ISLAM.

AL-AHKAM AL-SULTANIAH MENGEMUKAKAN RINGKASAN UNTUK DILAKSANAKAN OLEH NEGARA ISLAM :

(i)                MENEGAKKAN SISTEM KEADILAN
(ii)             KEMUDAHAN MENUNAIKAN IBADAT
(iii)           PEMBANGUNAN MASJID SEBAGAI MASJID SULTAN DAN MASJID KHASSAH
(iv)           TENTANG PERLAKSANAAN HISBAH, IAITU KAWALAN BAGI PEMERINTAH DAN RAKYAT.


TERNYATA BAHAWA NEGARA YANG MELAKSANAKAN DASAR-DASAR YANG TERSEBUT BUKANLAH NEGARA SEKULAR.


(i)                PERLAKSANAAN ISLAM DALAM PENDIDIKAN
(ii)             PERUNTUKAN DALAM PERLEMBAGGAAN
(iii)           PERTAHANAN DAN KESELAMATAN DALAM NEGERI, MENENTANG PENJAJAHAN, KOMUNISME, AJARAN SESAT DAN SEBAGAINYA
(iv)           KEBEBASAN WANITA DALAM MASYARAKAT SECARA TERKAWAL.
(v)             KERJASAMA ANTARA NEGARA-NEGARA ISLAM DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN
(vi)           KHIDMAT KESEHATAN DAN PERUBAATAN
(vii)        PERANAN NEGARA DALAM ARENA ANTARABANGSA, OIC, PBB DAN LAIN-LAIN.MALAYSIA BUKAN NEGARA SEKULAR:

(i)                RAJA MELAKA, PARAMESWARA, MEMELUK ISLAM MELAMBANGKAN PENGISLAMAN KERAJAAN MELAYU, DAN KERAJAAN MELAKA MENERBITKAN TEKS UNDANG-UNDANG RISALAH HUKUM KANUN BERASASKAN UNDANG-UNDANG ISLAM TENTANG PERKAHWINAN, MUAMALAT, KETERANGAN, KEHAKIMAN DAN JINAYAT.
(ii)             BEBERAPA NEGERI MELAYU TELAH MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI DASAR PERLEMBAGAAN, SEPERTI JOHOR PADA TAHUN 1895 DAN TRENGGANU PADA TAHUN 1911.
(iii)           MEMORANDUM PARTI PERIKATAN KEPADA LORD REID, PENGERUSI SURUHANJAYA DERAF PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU (PERLEMBAGAAN MERDEKA 1957) MENCADANGKAN :”AGAMA ISLAM HENDAKLAH DIJADIKAN AGAMA NEGARA MALAYA, TETAPI PRINSIP INI TIDAK AKAN MENYENTUH HAK WARGANEGARA-WARGANEGARA YANG BUKAN ISLAM DALAM NEGARA INI UNTUK MENGANUT AGAMA MEREKA” CADANGAN INI TELAH DITERIMA SEPERTI YANG TERMAKTUB DALAM PERLEMBAGAAN PERKARA 3 (1).
(iv)           INSTITUSI RAJA MELAYU MERUPAKAN INSTITUSI YANG MEMPERTAHANKAN ISLAM DI SEMUA NEGERI DALAM MALAYSIA, KERANA RAJA-RAJA MERUPAKAN KETUA AGAMA ISLAM.
(v)             PROSES MENGKANUNKAN UNDANG-UNDANG ISLAM BERJALAN SEJAK SEBELUM MERDEKA, SEPERTI ENEKMEN HUKUM SYARAK NEGERI SELANGOR (1952), TRENGGANU (1955), PAHANG (1956), DAN LAIN-LAIN .
(vi)           YANG DIPERTUAN AGONG KETIKA MENGANGKAT SUMPAH JAWATAN BERIKRAR AKAN MEMPERTAHANKAN AGAMA ISLAM.
(vii)        USAHA MEMPERTINGKATKAN PANTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA SEDANG BERJALAN SECARA BERTERUSAN, SEPERTI MENYERAGAMKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, MENGELUARKAN PEGAWAI-PEGAWAI KEHAKIMAN ISLAM YANG BERKELAYAKAN, PENINGKATAN MAHKAMAH SYARIAH KE PERINGKAT MAHKAMAH PERSEKUTUAN DAN LAIN-LAIN
(viii)      YANG PALING PENTING DALAM HAL INI MALAYSIA MEMPUNYAI PERLEMBAGAAN YANG MENDAULATKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA NEGARA, DAN DASAR SEKULARISME TIDAK PERNAH DICATATKAN DIMANA-MANA DOKUMEN SEBAGAI  DOKTRIN NEGARA.

Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri