INSTITUSI TAHUNAN RAMADAN

Institusi yang mendidik seorang bayi itu hingga ke besarnya, seterusnya ke peringkat dewasa dan meninggal dunia adalah mereupakan pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan tidak formal itulah yang pertama mendidik kanak2, seperti pendidikan ibu bapa, media : Tv dan lain2, kemudian pendidikan luar rumah termasuk institusi sosial, bisnes, dan lain2
Bila anak2 yang sampai masanya pergi ke tadika dan sekolah, maka pada masa itulah dia menerima pendidikan formal, dari tadika hingga ke Uniiversiti, dan dalam peringkat2 inilah dia mempelajari ilmu dan membangunkan potensi serta perwatakannya untuk masa muka dengan mempelajari berbagai2 bidang ilmu pengetahuan dari guru sekolah dan para pensyarah university.
Dalam sistem Islam, para pelajar mempelajari ilmu secara formal dan tidak formal. Pendidikan formal di lalui oleh umat manusia awal melalui gurunya yang terdiri dari para Nabi dan Rasul yang di ututskan Allah kepada umat dan kaumnya yang tertentu. ..
Tetapi bagi umat manusia yang terkemudian, setelah wafatnya para Nabi dan Rasul, maka pendidikan yang mereka terima tidak lagi melalui para Nabi dan Rasul itu, malah melalui peninggalan mereka yang terdiri dari kitab2 suci yang mereka bawa, dan bagi kita, yang terpentingnya ialah ajaran dari Kitab Suci Al-Quran dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW melalui sunnah dan hadis peninggalannya.
Maka dalam situasi inilah kita seolah2 sedang menerima ilmu dan hikmat bagi sesuatu ilmu itu melalui cara yang tidak formal dari para guru, ulamak dan sarjana Islam yang mempelajari dan mewarisi ilmu itu.
Demikian juga tentang ibadat puasa di dalam bulan Ramadhan, maka ketibaan bulan ini, dan perlaksanaan ibadat yang di wajibkan dengan kedatangan bulan ini, iaitu puasa selama satu bulan, juga merupakan satu institusi pengajaran yang formal atau tidak formal yang kita terima.
Oleh kerana para Rasul dan Nabi utusan Allah SWT tidak wujud lagi untuk mengajar kita tentang sesuatu pelajaran yang kita terima itu, maka umat Islam kini haruslah mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan teliti tentang sesuatu ajaran Islam itu, dan seluruh perbendaharaan ilmu dunia akhirat yang bermanfaat.

Maka dengan itu, Ramadhan dan ibadat yang kita lakukan di dalam bulan ini, adalah merupakan sebuah sekolah yang kita masuki serta mempraktiskan ibadat ini, termasuk segala objektif sekolah ini yang seharusnya kita fahami dengan baik.
Malah kalau di bandingkan dengan kehidupan kini, maka ibadat puasa yang kita lakukan itu juga merupakan satu perkhemahan motivasi, urus tadbir diri, dan kumpulan, team building dan sebagainya yang kita terima dalam perkhemahan ini.
Kepentingan kem ini ialah ianya merupakan satu pusat latihan dan amalan yang terletak di bawah panduan Allah SWT secara langsung. Maka dengan itu kita haruslah mematuhi segala undang2 dan peraturannya yang lengkap dan sempurna, seterusnya mempelajari segala ilmu dan hikmatnya untuk kehidupan kita dunia akhirat, supaya kehidupan kita menjadi bahagia di dunia dan akhirat, di dalam dan di luar bulan Ramadhan, kerana setiap tahun kita menghadiri kem ini, dan saban tahun juga kita menjadi menjadi graduannya….
Hari ini kita telah memasuki sesi ke tiga sekolah Ramadhan ini dan setiap orang dapat lah bertanyakan diri sendiri, apakah hikmah dan ilmu yang telah kita perolehi dalam masa 17 hari ini di Institusi atau sekolah Ramadan yang kita sertai ini…? Malah yang lebih pentingnya bagaimana kah ilmu dan bekalan yang telah kita kuasai itu dapai kita manfaatkan dalam pengukuhan diri, pengawalan nafsu buruk, perilaku yang menyeleweng sehingga kita akan memperbaiki diri seterusnya sepanjang menjadi hamba Allah yang baik di dunia dan akhirat, di dalam ibadat, perwatakan diri, sifat terpuji, amanah, jujur dan ikhlas, serta untk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat seperti yang di ajar oleh Islam melalui ibadat puasa ini...


Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri