KEPUTUSAN MAHKAMAH TENTANG KALIMAH ALLAH


ISU KALIMAH ALLAH: CARI PENYELESAIAN MELALUI DIALOG


Keputusan mahkamah rayuan mengenai pemakaian kalimah Allah pada 14 Oktober 2013 nampaknya menimbulkan banyak kekecohan dalam masyarakat. Pertembungan diantara penganut agama menjadi bertambah genting.

Media baru banyak menimbulkan isu ini menurut pandangan penganut Kristian, iaitu tidak berpuas hati atas beberapa alasan yang tertentu.

Pihak penganut Islam pula dalam bersyukur atas keputusan terebut, telah pergi lebih jauh dari kes penggunaan nama Allah dalam the Herald, penerbitan Katholik di Sabah itu, iaitu dalam konteks yang labih menyeluruh dari kes asal mengenai penggunaan kalimah Allah di dalam the Herald.

Reverend Father Lawrence Andrew, editor the Herald telah menyatakan bahawa pihaknya akan membuat rayuan tentang keputusan tersebut ke mahkamah yang lebih tinggi.

Satu ulasan oleh Ketua Hakim Mahkamah Rayuan yang amat penting ialah ketika beliau berkata bahawa dalam konteks negara kita satu ancaman kepada Islam mungkin sekali terkandung di dalam propagation of other religions to the followers of Islam. Oleh itu beliau berpendapat bahawa penggunaan nama Allah "not an integral part of the faith of Christianity"

Saya melihat bahawa isu ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan keputusan Mahkamah, kerana tabiat manusia pada umumnya ialah ketika keputusan memihak kepadanya maka ia akan berpuas hati, tetapi sekiranya keputusan mahkamah tidak memihak kepadanya, maka ia akan segera membantahnya. Dengan itu perselisihan akan berpanjangan, terutamanya dalam isu agama dan kaum.

Mungkin agak sukar untuk kita menggambarkan bagaimana kah kerisis ini akan diselesaikan apabila mahkamah yang lebih tinggi membuat keputusan seterusnya nanti, kerana kes mahkamah akan menyaksikan satu pihak memenangi kes itu, dan satu pihak yang lain akan mengalami kekalahan.

Oleh itu saya rasa, pihak-pihak yang terbabit dengan kes ini haruslah dapat duduk semeja dan secara ikhlas berdialog dalam suasana persaudaraan untuk mencari penyelesaiannya, dalam semangat unity in diversity.

Tumpuan dialog mungkin dapat difokuskan kepada perkara-perkara yang berikut:

1. Peruntukan Perlembagaan yang memberikan status "Islam sebagai agama Persekutuan" dan "Agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan harmoni"

2. Kuasa Kerajaan dalam hal ehwal undang-undang yang bukan diputuskan oleh Parlimen

3. Hujah Mahkamah Tinggi yang membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan Herald seperti yang diputuskan dalam tahun 2009

4. Hujah Ketua Hakim Mahkamah Rayuan yang membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi seperti yang telah diputuskan pada 14 Oktober 2013 itu

5. Isu-isu lain mengenai penggunaan kalimah Allah yang dilakukan di dalam masyarakat berbahasa Arab oleh penganut Kristian dibandingkan dengan penggunaanya dalam konteks bahasa dan budaya Melayu.

6. Konsep God dalam agama Kristian dan Allah dalam konteks Islam (Al-Quran)

7 Tindakan mempolitikkan isu ini yang tidak memberikan keuntungan kepada semua pihak yang cintakan negara ini. 

Ketika saya menerajui Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) sejak tahun 1992 hingga 2002, banyak perbezaan pandangan dalam isu-isu agama telah dapat diselesaikan melalui dialog yang sering kami adakan diantara para penganut dan ahli akademik serta para pimpinan kepelbagaian agama dalam isu-isu perbezaan tentang amalan dan ideologi agama masing-masing.

Kami lebih banyak berbincang dan mencari titik pertemuan dalam isu-isu persamaan dalam kepercayaan masing-masing, dan mencuba untuk mengelakkan dari pada membesar-besarkan tentang sesuatu yang merupakan perselisihan dan perbezaan dalam kepercayaan dan amalan antara agama.

Semuanya ini dapat dilakukan tanpa membawanya ke dalam mahkamah untuk diputuskan, malah dapat mengelakkan isu-isu perselisihan ini daripada dieksploitasikan oleh para pimpinan politik partisan yang sentiasa sahaja mengintai peluang untuk mencari keuntungan dan pengaruh bagi parti politik mereka.

Ketua-ketua agama sahaja yang seharusnya berbicara dan berusaha memberikan pendidikan kepada para pengikut agama masing-masing tanpa sebarang provokasi, emosi atau mempolitikkan isu-isu itu.

Amat baik sekali dalam keadaan yang agak genting dan membimbangkan pada masa kini dalam isu kalimah Allah, para pimpinan agama, intelektual dan pihak-pihak yang berwajib dalam pemerintahan negara, dapatlah kiranya duduk bersama dengan penuh  ikhlas dan berhikmah, berdialog dengan penuh keikhlasan, bagi mencari penyelesaian  tentang isu ini.

Banyak kes mahakamah yang telah diselesaikan dengan cara "suluh"" atau berdamai di luar mahkamah dengan penuh wisdom dan bijaksana tanpa menjatuhkan air muka dan maruah kedua belah pihak.

Umat Islam mempunyai panduan dari Al-Quran agar usaha menyeru kepada agama dan jalan Allah itu hendaklah dilakukan dengan bijaksana (berhikmah) dan nasihat yang baik. Berbalah dan berdebatlah dengan orang lain dengan cara yang paling baik.

Harap para penganut agama lain juga akan mengambil sikap dan cara yang sama dalam pertikaian ini, bukan melulu mempertahankan sesuatu yang sememangnya menyimpang dari kebenaran dalam masyarakat dan agama Islam sendiri.

Saya percaya bahawa hanya dengan cara berdialog secara jujur dan ikhlas, dalam suasana aman dan harmoni sahaja, hal ini dapat diselesaikan tanpa berlarutan dan berpanjangan.
Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri