PUASA HARI KE DUA BELAS 1435DOA DAN SEMBAHYANG HAJAT UNTUK PALESTIN


Semoga doa dan solat hajat pada hari Jumaat 11 Julai 2014, di setiap masjid dan surau memohon pertolongan Allah SWT dalam isu kekejaman Israel terhadap umat Palestin akan dimakbulkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT. 

Tetapi doa dan solat hajat ini sebenarnya telah lama diadakan, di seluruh dunia, malah Imam Sudais dalam khutbah Jumaatnya di Masjidul Haram, telah lama berdoa dan menangis dalam doanya untuk memohon kepada Allah agar menyelamatkan umat Palestin, dan umat Islam yang dianiyai, namun balasan Allah pada zaman sekarang ini tidak datang seperti bala bencana, ribut taufan dan kemusnahan secara khusus ke atas musuh-musuh Islam seperti yang berlaku kepada golongan kafir dan mesyrikin yang menentang para Nabi dan Rasul, pada zaman silam, seumpama kaum Thamud, 'Ad, Fir'aun dan sebagainya.

Oleh itu dalam keadaan sekarang ini memang kita meneruskan doa dan munajat, memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan bala bencana dan pertolongan Ilahi untuk memusnahkan musuh-musuh Islam itu.

Namun kemusnahan yang kita harapkan dari Allah itu sememangnya berlaku dari masa ke masa dalam bentuk bencana alam dan cuaca, banjir besar dan ribut taufan, malah semuanya itu sering berlaku, dan sasarannya bukan hanya kepada golongan para musyrikin ini, tetapi mengenai juga umat Islam sendiri.

Kemusnahan yang kita kehendaki sekarang terhadap musuh Islam itu seharusnya di ikhtiarkan oleh umat Islam sendiri, dicarikan segala faktor yang boleh melemahkan kaum kafir zalim itu dari segi ekonomi, teknologi, kekayaan mereka, kekebalan meraka dalam pertahanan, penguasaan mereka dalam bidang teknologi dan berbagai-bagai kekuatan duniawi mereka yang menjadikan mereka angkuh dan kuat, menindas dan melakukan kezaliman kepada umat Islam yang serba lemah dan tidak berupaya ini.

Oleh itu disamping doa dan solat hajat, qunut nazilah dan munajat kita kepada Allah SWT agar melemahkan dan memusnahkan kezaliman orang Yahudi dan golongan kafir musuh Islam itu, maka kita umat Islam haruslah mencari jalan kekuatan duniawi untuk melemah dan menghimpit musuh-musuh kita itu, dan dalam konteks dunia moden, dunia kekuatan politik dan teknologi, dunia ilmu dan dunia senjata, maka kita memerlukan kekuatan umat Islam dalam bidang politik dunia, teknologi dan komunikasi, ekonomi dan perdagangan, sains dan perusahaan, industri dan sebagainya untuk digunakan bagi melemahkan kekuatan musuh Islam di dalam bidang-bidang yang tersebut....

Bagaimanakah caranya, apakah pelan strategiknya....dan beberapa persoalan lain lagi yang perlu ditimbulkan dalam konteks ini, maka hal itu terserahlah kepada para pemimpin dan pemikir di dalam dunia Islam sendiri memikirkannya, mengumpul maklumat, mempelajari tektik musuh dan kekuatannya, dan hal-hal lain lagi yang seharusnya dijadikan perancangan  bagi umat Islam bertindak balas dan menyusun strateginya dalam jangka pendik dan panjang dalam memerangai musuh kita itu....disamping berdoa dan bersolat hajat secara langsung kepada Allah SWT memohon pertolongan-Nya....

Allah akan menolong hamba-Nya selama mana hamba-Nya itu menolong saudaranya....Umat Islam yang kaya dan mewah, kuat dalam beberapa bidang yang tertentu..haruslah menolong saudara-saudaranya yang miskin dan susah...supaya dengan itu Allah akan menolonga semua umat-Nya di mana-mana saja mereka berada......

Popular posts from this blog

SIAPA? APAKAH SEBENARNYA GENERASI Y?

TURKI DAN MALAYSIA

Sistem Trafik Kita Memandu Sebelah Kiri